7 lei/persoana/luna taxa de salubrizare pentru baimareni. Gunoiul menajer se va achita la Directia de Venituri. Taxa va intra in vigoare doar daca alesii locali isi dau acceptul

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Consilierii locali se vor intruni in sedinta ordinara a Consiliului Local Baia Mare in data de 19 ianuarie 2019. In cadrul acestei sedinte, pe ordinea de zi, se va afla si un proiect de hotarare prin care se instituie taxa speciala de salubrizare, iar contractele incheiate, la tariful de 12,86 lei/persoana/luna, de catre persoanele fizice cu DRUSAL nu vor mai fi valabile.

Noua taxa de salubrizare pentru persoanele fizice, care detin in proprietate imobile, a fost stabilita la pretul de 7 lei/persoana/luna si va intra in vigoare doar daca proiectul de hotarare va primi aviz favorabil din partea alesilor locali. Declararea numarului de persoane se va face la Directia de Venituri Baia Mare cel tarziu pana la data de 31 ianuarie 2020.

In documentatia trimisa consilierilor, Primaria Baia Mare a venit cu urmatoarele precizari:

“Proprietarii imobilelor au obligatia sa declare numarul de persoane care locuiesc in imobil. Declararea se va face pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii.

In vederea stabilirii taxei de salubrizare, persoanele fizice, care detin in proprietate imobile in municipiul Baia Mare au obligatia de a depune o declaratie cu privire la numarul de persoane care locuiesc in imobil, la Directia de Venituri a Municipiului Baia Mare, pana la data de 31 ianuarie 2020. In situatia aparitiei oricarei modificari in ceea ce priveste numarul de persoane care locuiesc in imobil, proprietarul imobilului are obligatia de a depune declaratia rectificativa in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii respective.

Orice persoana fizica, care dobandeste un imobil in cursul anului, are obligatia de a depune o declaratie cu privire la stabilirea taxei de salubrizare, in termen de 30 de zile de la data dobandirii imobilului, iar impunerea la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care imobilul a fost dobandit.
Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligati sa depuna declaratia de impunere si pentru persoanele care beneficiaza de scutire de la plata taxei de salubrizare.”

Persoanele fizice, care lipsesc temporar din municipiul Baia Mare sunt obligate sa achite taxa de salubrizare datorata pentru intregul an. Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanta, apartamente sau imobile locuite temporar, spatii cu destinatia de locuinta care nu sunt locuite, etc.) si nu sunt imobile de domiciliu sau resedinta, obligatia de a declara si achita taxa de salubrizare revine proprietarului, taxa lunara fiind calculata luandu-se in considerare o singura persoana. Pentru cladirile aflate in proprietatea Municipiului Baia Mare, inchiriate persoanelor fizice, taxa de salubrizare este datorata de catre locatari. In acest sens, locatarul titular al contractului de inchiriere, va declara numarul de persoane care locuiesc in imobilul inchiriat.

In cazul imobilelor, proprietatea persoanelor fizice, ce sunt utilizate pentru desfasurarea de profesii libere (cabinete de avocatura, birouri de expertiza, birouri notariale, birourile executorilor judcatoresti, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activitati economice, obligatia de a declara si achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. In aceasta situatie, proprietarul imobilului datoreaza taxa de salubrizare in functie de numarul de membrii sau angajati ce desfasoara profesia respectiva. Prin exceptie, in cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt inchiriate persoanelor juridice, proprietarul imobilului nu va datora taxa de salubrizare, cu conditia ca, persoana juridica care detine imobilul cu titlu de chirie, sa aiba contract incheiat direct cu operatorul serviciului de salubrizare.

Persoanele scutite de taxa de salubrizare

Veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi, persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu vor plati aceasta taxa de salubrizare la Directia de Venituri Baia Mare.

Scaderea taxei de salubrizare

In vederea scaderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesata va depune o cerere la Directia de Venituri a Municipiului Baia Mare. Scaderea de la plata taxei de salubrizare se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune cererea. In caz de deces scaderea taxei de salubrizare se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copiei dupa certificatul de deces.

Persoanele juridice nu platesc aceasta taxa

Persoanele juridice, care isi desfasoara activitatea permanenta sau temporara pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare, nu platesc taxa de salubrizare, dar trebuie sa aiba incheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializati pentru ridicarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse, precum si sa contracteze si sa efectueze actiunile necesare de dezinsectie si deratizare a sediilor si punctelor de lucru ori de cate ori este necesar.

Cheltuielile estimate pentru colectarea deseurilor de la populatia municipiului Baia Mare in anul 2020 sunt in cuantum de 11.919.082,36 lei. Conform Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, numarul total al persoanelor fizice, care au domiciliul in Baia Mare este de 144.977.

“Drept urmare, daca raportam cheltuielile estimate pentru colectarea deseurilor de la populatia municipiului Baia Mare, la numarul persoanelor fizice cu domiciliul in Baia Mare, obtinem pentru anul 2020, o taxa de salubrizare de 82,2136 lei/persoana/an, de unde rezulta o taxa lunara de 6,8511 lei/persoana.

(11.919.082,36 lei : 144.977 persoane = 82,2136 lei/persoana/an)
(82,2136 lei/persoana/an : 12 luni = 6,8511 lei/persoana/luna)

Drept urmare propunem aprobarea unei taxe lunare de 7 lei/persoana”, s-a precizat in documentatia primita de consilierii locali.

Revenim cu detalii.
Ana AVRAM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

2 Comments

 1. stelu

  La evidenta populatiei se afla numarul de persoane la fiecare adresa . Se va termina cu cei ce se muta in oras(fictiv ) pentru a avea acces la scoala sau gradinita .Nu aproba consilierii , ei sunt primii vizati >

  Reply
 2. Sorin Nemeș

  1. Vedeți că ați greșit anul chiar în prima propoziție, 19 ianuarie 2020 cred că este corect, nu 2019 !
  2. Interesant este că până acum un an (respectiv până la 01.12.2018) prețul serviciului de salubrizare achitat Drusalului era de 7,14 lei / lună / persoană ! Începând cu 02.12.2018 prețul a crescut brusc la 12,86 lei / lună / persoană iar acum va scădea la 7 lei / lună / persoană ! Se pare că acest din urmă preț este un preț corect ! Se naște o întrebarea : de ce Consiliul Local a votat hotărârea de majorare a prețului gunoiului menajer cu 80,11% (HCL nr. 639/29.11.2018), inițiată de primarul Cătălin Cherecheș ? 15 dintre cei 22 de consilieri prezenți la ședință au votat atunci propunerea primarului, fără să solicite o justificare economică și nici vreo fundamentare a propunerii de majorare ! Să fi fost o creștere așa aberantă în decembrie 2018 pentru a se putea reduce prețul în 2020, la inițiativa aceleași persoane, în vederea alegerilor locale care se apropie ? Dacă acum acest preț este corect de ce timp de (cel puțin) un an și o lună a fost atât de umflat ?

  Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2