Acreditare RENAR pentru laboratorul de apa uzata din cadrul S.C. VITAL S.A. (FOTO)

Laboratorul de apa uzata al S.C.VITAL S.A. a luat nastere o data cu punerea in functiune a Statiei de epurare din Baia Mare, a carei executie a fost demarata in 1965. Initial a functionat ca un laborator de proces, avand rolul de dirijare a fluxurilor tehnologice si monitorizare a calitatii influentilor si efluentilor statiilor de epurare.

In timp, ca urmare a diversificarii si multiplicarii nevoilor de monitorizare, activitatea laboratorului a fost extinsa progresiv, atat in ceea ce priveste numarul punctelor de prelevare, cat si cel al incercarilor efectuate.

Laboratorul dispune de toate facilitatile necesare desfasurarii activitatii la cele mai inalte standarde nationale si internationale. Dotarea cu echipamente performante, de ultima generatie, capabile sa atinga exactitatea ceruta de standardele de metoda aplicate, s-a realizat prin accesarea unor surse de finantare cuprinse in programele ISPA (2008 – 2010) si POS Mediu (2015 – 2016).

Din dotarea laboratorului de apa uzata fac parte: spectrofotometre cu absorbtie moleculara uv-vis, nise chimice, termostate-digestoare, etuve, bai de apa, cuptoare de calcinare, termostate-incubatoare pentru determinarea CBO5, sisteme de filtrare sub vid, bidistilatoare, autoclave, balante analitice, balante tehnice, pH-metre, oxigenometre, prelevatoare automate, refrigeratoare profesionale, etc.

Aceste echipamente sunt verificate metrologic, etalonate si intretinute, conform unor proceduri proprii, intocmite conform cerintelor actuale.

In scopul acreditarii RENAR, incepand cu anul 2016, activitatea Laboratorului de apa uzata se desfasoara intr-o cladire noua, moderna, strucurata conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025/2005, inclusa in investitia realizata prin POS Mediu conform contractului de lucrari “MM-CL-03 Reabilitarea statiei de epurare din Baia Mare”.

La sfarsitul anului 2017 a fost depusa la Asociatia de Acreditare din Romania documentatia intocmita in scopul acreditarii RENAR, iar in anul 2018 au fost parcurse toate etapele necesare procesului de acreditare. In luna februarie 2019, Laboratorul de Apa Uzata a obtinut Certificatul de acreditare nr. LI 1206/11.02.2019 prin care sunt recunoscute competentele si performantele laboratorului pentru o serie de metode electrochimice, gravimetrice si spectrometrice, in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025:2005. El este compus dintr-un laborator de analize fizico-chimice si un laborator de analize biologice si microbiologice.

Laboratorul dispune de personal competent de management si tehnic, cu studii absolivite la nivel de licenta, masterat si doctorat, care intruneste toate criteriile de pregatire, instruire, respectiv experienta acumulata in scopul mentinerii sistemului de management al calitatii si efectuarii incercarilor pentru care laboratorul si-a declarat competenta.

Garantia calitatii rezultatelor incercarilor este asigurata prin trei nivele de control (primar, secundar si tertiar) care cuprind utilizarea de materiale de referinta certificate (MRC), diagrame de control, incercari repetate, probe duble si participari la scheme de comparari interlaboratoare.

Ca urmare a comenzilor venite de la clientii interni, in laborator este analizata calitatea apelor uzate si epurate provenite de la toate agentiile ce apartin S.C. VITAL S.A. si de la agentii economici ce deverseaza ape uzate in retelele de canalizare. Prin comenzile primite de la clientii externi se analizeaza calitatea apelor uzate prelevate pe proprie raspundere si aduse in laborator de catre acestia.

Prin analiza rezultatelor prezentate in rapoartele de incercari sunt dirijate fluxurile de epurare si este urmarita incadrarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate in normativele NTPA-001, NTPA-002 si NTPA-011 din HG 352/2005, sau dupa caz, in limitele maxime admise stabilite prin autorizatiile de gospodarire a apelor si autorizatiile sau acordurile de mediu.

Acreditarea RENAR este o dovada certa a nivelului de performanta care confera o incredere sporita in competenta tehnica, impartialitatea si integritatea laboratorului, incercarile efectuate fiind recunoscute la nivelul tuturor institutiilor de control. Totodata, acest lucru ofera si siguranta unor monitorizari eficiente si corecte.

Strategia laboratorului este orientata ca prin toate actiunile intreprinse sa fie imbunatatita continuu calitatea sistemului de management si a serviciilor oferite.

SC VITAL SA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1