AJOFM Maramures, anunt pentru absolventii de invatamant promotia 2018

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures informeaza absolventii institutiilor de invatamant promotia 2018 ca pot beneficia de indemnizatia de somaj in valoare de 250 de lei, pentru o perioada de 6 luni, reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare (acum de 500 de lei), daca:

  • se inregistreaza la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, in termen de 60 de zile de la absolvire, la agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca, din raza de domiciliu, ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditati in conditiile legii;
  • nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
  • nu urmeaza o forma de invatamant la solicitarea dreptului;
  • nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare.

De retinut ca, pentru absolventii de liceu promotia 2018, 24 iulie 2018, este ultima zi in care acestia se mai pot inregistra,  pentru a beneficia ulterior, de indemnizatia de somaj, de 250 de lei.

In situatia in care unii tineri mai au corigente si nu au situatia incheiata la toate materiile, acestia vor fi obligati sa se prezinte intr-un interval de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigenta. In acest sens, adeverinta eliberata de institutia de invatamant va specifica data promovarii examenului de corigenta.

-In vederea inregistrarii la agentiile de ocupare, absolventii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

– Act de identitate, copie si original;

– Certificat de nastere, copie si original;

– Act de studii (adeverinta de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat dupa caz) in copie si original.

  • (In cazul adeverintei de la liceu, trebuie sa rezulte ca data absolvirii anului terminal a fost 25 mai 2018)

– Adeverinta eliberata de medicul de familie din care sa rezulte daca este ”apt de munca” sau nu.

Daca absolventii aflati in una din situatiile de mai sus nu se prezinta in intervalul de 60 de zile de la absolvire , ei au dreptul sa se prezinte in continuare sa se inregistreze ca persoane in cautarea unui loc de munca, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj.

Pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varstã de minimum 16 ani, care nu au reusit sã se incadreze in muncã potrivit pregãtirii profesionale, indemnizatia de somaj se acorda de la data absolvirii, fara a mai fi necesara inregistrarea, in prealabil, ca persoane in cautarea unui de loc de munca, in termen de 60 de zile de la absolvire.

In cazul absolventilor de studii superioare, termenul de 60 de zile in intervalul caruia trebuie sa se inregistreze la agentiile de ocupare,se calculeaza de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovarii examenului de licenta .

Masuri si servicii  specializate acordate  absolventilor de invatamant pentru cresterea sanselor de ocupare

Informare si consiliere profesionala – ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.;

– Medierea muncii – punerea in contact cu angajatorii care ofera locuri de munca vacante in acord cu pregatirea, aptitudinile si interesele lor;

Formare profesionala – asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea in diferite meserii solicitate pe piata muncii, care sa le asigure crestere si divesificare competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si integrarii pe piata muncii;

Indemnizatie de somaj – absolventii, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu s-au incadrat in munca potrivit pregatirii profesionale, sunt inregistrati la structurile AJOFM Maramures din raza de domiciliu, nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare (500 lei), pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj. Aceasta se acorda timp de sase luni si este de 250 lei;

Completarea veniturilor salariale

Prima de insertie se acorda absolventilor care, in termen de 60 zile de la absolvire, se inregistreaza la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pe o perioada mai mare de 12 luni. Cuantumul primei de insertie este de 1.500 lei, respectiv de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii.

Prime de mobilitate

Prima de incadrare pentru somerii indemnizati si neindemnizati care se angajeazaintr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu (0, 5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi).

Prima de instalare pentru somerii indemnizati si neindemnizati, care-si schimba domiciliul intr-o alta localitate in urma angajarii la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu  (12. 500 lei pentru persoanele care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta si 15.500 pentru persoanele care sunt insotite de membrii familiei in sensul  legii 287/2009 privind Codul Civil).

De asemenea in sprijinul absolventilor, agentia acorda subventii acelor angajatori care incadreaza in munca absolventi in interval de 12 luni de la absolvire (indiferent daca sunt sau beneficiari de indemnizatie de somaj), in valoare de 900 de lei lunar.

Pentru informatii suplimentare persoanele interesate pot accesa  site-ul AJOFM Maramures: http://www.maramures.anofm.ro/(sectiunea – indemnizatie de somaj pentru absolventi si prime de angajare).

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1