Alegeri parlamentare 2020: 440 secții de votare în județul Maramureș

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Prefectul Nicolae-Silviu Ungur a declarat că în județul nostru au fost constituite pentru alegerile parlamentare 440 secții de votare. Pentru buna desfășurare a procesului electoral din data de 6 decembrie a.c., s-au primit 471000 buletine de vot, 437805 timbre autocolante, 440 ștampile de control, 2200 ștampile cu inscripția ”VOTAT”, 1320 tușiere și 440 tușuri.

Măsuri la nivelul secțiilor de votare

Președintele Biroului Electoral al Secției de Votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia, în această privință, se întind și în afara localului de vot, în sediul secției de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul sediului secției de votare, precum și pe străzi și în piețe publice până la o distanță de 50 metri. Campania electorală se încheie în data de 5 decembrie a.c., la ora 7.00. Membri birourilor secțiilor de votare vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot și vor menține o distanță fizică de minimum 1 metru față de celelalte persoane care participă la procesul electoral. Președintele biroului secției de votare se va asigura că membrii biroului și operatorii de calculator primesc și utilizează, pe durata activităților desfășurate în localul de vot, materiale de protecție sanitară.

Votul prin urna specială

Președintele BESV asigură în ziua de 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, permanența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de votare prin intermediul urnei speciale ale alegătorilor. Pot vota prin intermediul urnei speciale: 1) Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, dacă au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția de votare Cererea de vot prin intermediul urnei speciale: − se depune la secția de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei care însoțește urna specială, cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00. Cererile de vot prin intermediul urnei speciale, depuse la biroul electoral de circumscripție sau la oficiul electoral, vor fi transmise prin grija acestuia, prin orice mijloace, biroului electoral al secției de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale; − poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane; − trebuie să fie datată și semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială; − cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, conform mențiunilor din actul de identitate ori dovada de reședință, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei BESV, seria și numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon; − trebuie să fie însoțită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate; din conținutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilității alegătorului de a se autodeplasa la sediul secției de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

Vor putea vota prin intermediul urnei speciale cetățenii cu drept de vot internați în unități sanitare publice sau private, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoanele reținute și persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale. Conform deciziei nr. 40/2020 a Biroului Electoral Central, alegătorul cu drept de vot aflat în carantină sau în izolare la domiciliu din cauza COVID, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie a.c., prin intermediul urnei speciale.

Dacă este în carantină, alegătorul trebuie să depună o cerere pentru urna specială însoțită de copia deciziei de carantină emisă de Direcţia de Sănătate Publică Maramureș.Alegătorul cu drept de vot se aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente: biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare; decizia de izolare emisă de Direcţia de Sănătate Publică Maramureș; rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile.

Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în aceste situaţii, cărora NU li s-au eliberat actele în cauză, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale. Birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale asigură transmiterea, de îndată, către direcţiile de sănătate publică judeţeeană a listei persoanelor care au transmis cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

Măsuri obligatorii privind protecția sanitară

Membrii BESV, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidații, delegații acreditați, personalul de pază, personalul tehnic auxiliar al BESV, informaticienii, personalul centrelor operative de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripție ierarhic superior: se vor supune unui triaj observațional și termometrizării, cu termometru noncontact, la începerea activității; persoanele febrile (cu temperatură de peste 37,3°C) sau cu simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultăți în respirație) nu vor avea acces în sediul secției de votare și vor fi înlocuite de autoritățile și/sau organismele competente; vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot; vor menține o distanță fizică de minimum 1 metru față de celelalte persoane care participă la procesul electoral; își vor spăla și/sau dezinfecta frecvent mâinile sau vor purta mănuși; în cazul în care vor utiliza mănuși, acestea vor fi schimbate frecvent, evitându-se atingerea feței; vor evita pe cât posibil contactul direct cu alte persoane, își vor dezinfecta mâinile după fiecare contact direct cu alte persoane care participă la procesul electoral și își vor schimba masca la fiecare 4 ore sau ori de câte ori este nevoie; își vor putea da masca jos pentru a consuma, cu precauție, băuturi sau alimente, asigurându-se că mențin o distanță de minimum 1,5 metri față de alte persoane; în cazul în care, în timpul desfășurării activității în sediul secției de votare, dezvoltă febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată), vor anunța președintele BESV; președintele BESV sau locțiitorul acestuia, după caz, va contacta serviciul 112 în vederea trimiterii ambulanței, iar apoi biroul electoral de circumscripție, pentru a solicita, dacă este cazul, înlocuirea persoanei simptomatice; persoana simptomatică va fi izolată într-o sală separată, evitând contactul cu alegătorii sau cu alte persoane, și va fi supravegheată, de la distanță, până când va fi preluată de personalul medical; locul și obiectele atinse de persoanele simptomatice vor fi dezinfectate imediat, prin pulverizare cu un dezinfectant pe bază de alcool și prin ștergere cu o lavetă curată, ce va fi aruncată după folosire.
Desfășurarea alegerilor parlamentare

Procesul electoral începe la ora 7.00 și are loc până la ora 21.00, cu excepția cazului în care la ora 21.00 se află alegători la rând, în afara localului de vot. Au dreptul să participe la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau alienaților mintal, puși sub interdicție, și a persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași circumscripții electorale, aceștia pot vota la orice secție de votare din cadrul circumscripției electorale unde își au domiciliul sau reședința.

Accesul și fluxul alegătorilor în sediul secției de votare

Accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta. În situația în care se formează aglomerări la intrarea în sediile secțiilor de votare, personalul de pază va asigura distanțarea de minimum 1 metru între persoane; în această situație este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot. Accesul va fi dispus de președinții BESV prin măsuri organizatorice. Imobilul în care este amplasat localul de vot/sunt amplasate localurile de vot. Instrucțiuni și reglementări privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Distanțarea de minimum 1 metru poate fi asigurată și prin marcarea acesteia între persoanele ce așteaptă în curtea sau în fața sediului secției de votare. Este recomandabil ca și în curtea sau în fața sediului secției de votare alegătorii să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. La intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic auxiliar al BESV desemnat, dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant. Alegătorii vor fi supuși unui triaj observațional și vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact.

Dacă nu sunt evidențiate temperatură de peste 37,3°C și/sau simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație), alegătorul își va dezinfecta mâinile, va intra în sediul secției de votare, păstrând distanța de minimum 1 metru față de celelalte persoane și evitând atingerea pe cât posibil a suprafețelor. Personalul tehnic auxiliar al BESV desemnat se va asigura că alegătorii vor respecta distanțarea fizică, vor purta corect masca și nu se vor abate de la traseul indicat către localul de vot. Accesul alegătorilor în localul de vot se va face eșalonat, în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot, dar astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot și la ieșirea din acesta. Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în SIMPV. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile.

Actele de identitate în baza cărora se poate vota

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: a) cartea de identitate; b) cartea electronică de identitate; c) cartea de identitate provizorie; d) buletinul de identitate; e) pașaportul diplomatic; f) pașaportul diplomatic electronic; g) pașaportul de serviciu; h) pașaportul de serviciu electronic; i) carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Alegătorul care deține un act de identitate dintre cele mai sus menționate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie în baza acestuia. În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii BESV, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii BESV; după identificare, alegătorul își va repoziționa masca, astfel încât să acopere nasul și gura.

Exercitarea dreptului la vot

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților. Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă. Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul BESV, va poziționa actul de identitate pe biroul sau banca respectivă astfel încât atingerea acestuia de către membrii BESV să nu fie necesară și va semna în lista electorală.

• Alegătorul va evita contactul fizic cu membrii BESV în timp ce semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea ,,VOTAT”. Pe cât posibil, buletinele de vot, ștampila cu mențiunea ,,VOTAT” și pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii BESV, sub supravegherea și la indicația acestora.

Dacă alegătorul și-a dezinfectat mâinile la intrarea în localul de vot și a purtat mască de protecție pe durata staționării în localul de vot, ștampila cu mențiunea ,,VOTAT”, buletinele de vot, pixul și documentele atinse vor fi considerate necontaminate.

• Alegătorul votează separat, în cabina închisă, aplicând ștampila cu mențiunea ,,VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează; președintele BESV poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele BESV, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor BESV. După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *