Alternative și reglementări, pentru persoanele care nu mai au carnetele de muncă, transmise de Casa Județeană de Pensii Maramureș

Referitor la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de muncă, Casa Judeţeană de Pensii Maramureş vine în atenția opiniei publice cu câteva precizări. Instituția spune că, în astfel de situații ”dovada vechimii în muncă, şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege” conform art.159 alin (1) din Legea nr. 263/2010.

Potrivit dispoziţiilor art.124 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, în situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

1.denumirea angajatorului;
2.datele de identificare a persoanei;
3.perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
4.menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
5.funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
6. salariul tarifar de încadrare;
7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
8. perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;

CJP Maramureș mai precizează că actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Potrivit dispoziţiilor art.279 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
“(1) Vechimea in muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.
(2) Anunţul privind pierderea carnetelor de muncă emise in temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.”

În situaţia în care persoanele care nu mai deţin carnetul de muncă, dar, din diferite motive, nu au declarat pierderea acestuia in Monitorul Oficial şi solicită stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prevăzute de lege, recunoşterea vechimii de muncă dovedite prin adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinătorii legali de arhive, în condiţiile legii, va fi condiţionată de publicarea pierderii carnetului de muncă in Monitorul Oficial.

Facem precizarea că în prezent se mai găsesc cărţi de muncă atât la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş cât si la Casa Judeţeană de Pensii Maramureş – carnete neridicate de  catre angajatori sau persoane în cauză din diverse motive. Cei care sunt in aceasta situaţie pot solicita informaţii la instituţiile menţionate mai sus.

ZiarMM.ro

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1