Aplicatie informatica pentru depunerea online a Declaratiei Unice

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

ANAF pune la dispozitia contribuabililor o aplicatie informatica dedicata, care poate fi accesata la adresa declunica.anaf.ro, pentru a simplifica completarea si depunerea online a Declaratiei Unice, se spune intr-un comunicat al institutiei, informeaza AGERPRES.

Declaratia Unica se poate completa si depune de la adresa declunica.anaf.ro daca se utilizeaza numele de utilizator si parola contului personal din Spatiul Privat Virtual.

Potrivit ANAF, se recomanda utilizarea din timp a aplicatiei dedicate completarii si depunerii online a Declaratiei Unice, pentru a se evita ingreunarea procedurii de depunere de catre un numar mare de utilizatori inregistrati simultan in sistem.

Contribuabilii care depun electronic Declaratia Unica beneficiaza de bonificatia de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. O bonificatie de 5% se acorda, de asemenea, si pentru contributiile sociale datorate potrivit legii.

Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea Declaratiei Unice.

Nedepunerea la termenul prevazut de lege a declaratiei unice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

Declaratia se depune de catre persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2017, declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018 si de catre persoanele care au obligatia declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, piscicultura si/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker si activitatile artistice si sportive, in calitate de artisti de spectacol sau ca sportivi.

Contributia de asigurari sociale pentru anul curent se stabileste prin depunerea Declaratiei unice privind de catre persoana fizica, prin aplicarea cotei de contributie de asigurari sociale la venitul ales, cel putin egal cu 12 salarii de baza brute pe tara.

Daca estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala sub plafonul de 22.800 lei, persoana fizica nu datoreaza CAS pentru anul in curs insa poate opta pentru plata contributiei de pensii in aceleasi conditii cu persoanele fizice care realizeaza venituri peste plafonul de 12 salarii de baza brute pe tara.

Cota de contributie este de 25% la venitul ales, iar plata se poate efectua oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv 15 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza.

In cazul contributiei de sanatate, aceasta trebuie platita pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, iar calculul este efectuat, de asemenea, de catre persoana fizica prin Declaratia unica.

Cota de contributie este 10%, iar platile se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv 31 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2