septembrie 20, 2021

BAIA MARE – Amenzi pentru mizerie și pentru terenuri necosite

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ultima săptămână, polițiștii locali din Baia Mare au aplicat mai multe amenzi persoanelor juridice care nu și-au îndeplinit obligațiile avute. S-au dat amenzi pentru că nu ți-ai cosit iarba sau pentru că nu ți-ai îngrijit imobilul, așa cum cere legea. În total, în perioada amintită, au fost efectuate 362 de verificări la platformele de colectare a deşeurilor menajere, s-a făcut monitorizarea coşurilor stradale (aproximativ 410 bucăți), verificări zilnice efectuate la containere metalice 4 mc / 16 mc. S-au identificat 67 de depozite necontrolate abandonate pe domeniul public, respectiv au fost verificate 22 terenuri neîngrijite/ neîntreţinute de pe raza Municipiului Baia Mare.

Sancţiuni aplicate au fost 8 la număr, din care 4 avertismente, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 9500 lei. Ca și exemple,
o societate comercială a fost amendată cu 2500 de lei pentru neefectuarea de către proprietar/deținător a lucrărilor de întreținere ale terenului (cosire și salubrizare) situat în Baia Mare, strada Minerilor, tot 2500 de lei au fost aplicați unei societăți comerciale care nu a luat măsurile necesare pentru a preveni murdărirea căilor publice de catre autovehiculelor care părăsesc șantierul de pe bulevardul Unirii. O amendă de 4000 de lei a fost aplicată pentru neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spatiului pe care il deţine la parterul imobilului situat in Baia Mare, str. Pacii nr.7, neefectuarea lucrărilor de reparaţii, neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în incinta spațiului.

Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului aduc la cunoştinţa deţinătorilor de clădiri si terenuri că au o serie de obligaţii și anume să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice, să asigure curăţenia şi igiena în clădiri, locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor, a spaţiilor de desfăşurare a activităţilor, precum şi pe terenurile pe care le deţin, să cureţe şi să întreţină rigolele de colectare, şanţurile de ape pluviale, podeţele şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii sau să ia măsuri de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor deţinute sub orice titlu, de cosire a ierbii, a gazonului din spaţiile verzi aferente sau limitrofe imobilului, curţii, grădinii etc.

Nerespectarea obligatiilor mentionate de către deţinătorii de clădiri si terenuri, constituie contraventie în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.223/2013 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare, cu modificările și completările ulterioare și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2