BAIA MARE – Chirii recalculate și contracte prelungite pentru chiriașii din blocurile ANL

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Municipiul Baia Mare are în acest moment construite trei blocuri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea închirierii, respective cele de pe strada  Aleea Serelor nr. 2B cu 25 unităţi locative, strada  Aleea Serelor nr. 2C cu 22 unităţi locative și strada  Aleea Mărăşti nr.16  cu 48 unităţi locative.

Din Referatul de aprobare privind aprobarea recalculării chiriei şi prelungirea contractelor de închiriere prin act adiţional  pentru chiriaşii din locuinţele  ANL din oraș aflăm că din totalul de 95 de locuințe ANL pe care le are în administrare Municipiul Baia Mare în data de 31.12.2021 expiră termenul de închiriere pentru 79 de  chiriași, iar conform prevederilor legale după expirarea perioadei contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face, succesiv, pe perioade de câte un an. „Sunt 12 chiriași care au contracte inițiale întocmite în 2017-2019 și sunt valabile până în 2022-2024, sunt 3 chiriași cu contracte de închiriere încheiate în 2021 iar o locuință este în curs de repartizare.

Chiria se stabileşte anual pentru toți chiriașii din blocurile ANL și va acoperi recuperarea investiţiei calculată din valoarea de investiție a construcţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, o cotă de maximum 1,5% aplicată la valoarea de investiție a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor pentru administrare, întreţinere, reparaţii curente, precum şi reparaţii capital, respectiv pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani se adaugă şi o cotă de maximum 0,5%  ce reprezintă cota autorităţilor publice locale”, se arată în respectivul raport.

Oficialii Primăriei Baia Mare spun că municipiul este municipiu de rang II, prin urmare chiria lunară se ponderează cu un coeficient de 0,8.

„Chiria se calculeză pentru fiecare locuinţă în parte şi se aplică coeficienţii de ponderare pentru fiecare chiriaş, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, raportate la salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Coeficienţii aplicaţi sunt: 0,80; 0,90 şi 1,00.

Conform prevederilor legale, nivelul maxim al chiriei nu poate depăşi 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii, 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, calculate conform legii, respectiv 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, calculate conform legii, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Chiria stabilită pentru fiecare chiriaş se actualizează anual cu rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.

„La această dată avem în derulare 12 contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani și la care chiria o vom stabili la valoarea de înlocuire de la data închirierii contractului, chiria netă anuală care va fi indexată conform prevederilor art.8 alin.(4) coroborat cu alin.(9) și alin.(11) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. În ceea ce privește indexarea anuală cu rata inflației se comunică de INS pentru anul anterior, ținând seama că acest coeficient de ponderare se calculează și se modifică anual. În sprijinul legii rata inflației se va aplica la valoarea rezultată după calculul anual a chiriei. Ca exemplu pentru anul 2022 indicele inflației se va aplica la valoarea prevăzută la coloana 7 din Tabel privind recalcularea chiriilor la locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL. situate în Municipiul Baia Mare pentru chiriașii cu contracte de închiriere în derulare, anexa nr.4 la HCL.

Persoanele care sunt incadrate in grad de handicap grav precum si familia acestora beneficiază de scutirea de la plata chiriei conform art. 20, alin 2, lit (b) ; alin.3 si alin.4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, anunță Primăria Baia Mare.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2