BAIA MARE – Probleme destule, amenzi pe măsură aplicate de polițiștii locali

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Ca urmare a activităților desfășurate în ultima săptămână, polițiștii locali au constatat un număr de 68 contravenții, valoarea amenzilor aplicate fiind în cuantum de 14.620 lei. Am avut 2 contravenții la Legea nr.61/1991 pentru săvârșirea în public de fapte, acte sau gesture obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-08,00 și 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument musical la intensitate mare în localurile sau sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobilele cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinatate a acestora, refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice ,aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, apelarea în mod repetat, la mila publicului ,de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte, tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, consumul de băuturi alcoolice pe drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări, aeroporturi de stat și privat sau alte locuri prevăzute de lege.

Au fost constatate 18 contravenții la HCL.nr.223/2013 în valoare de 5.400 lei, pentru fapte precum împrăștierea gunoiului aflat în recipienții amplasați în punctele de colectare a rezidurilor menajere, aruncarea oricăror obiecte, ambalaje (doze, pahare de unică folosință, ziare, pachete goale de țigări, mucuri de țigări, sticle, pet-uri etc.) în alte locuri decât cele special amenajate, comercializarea ambulantă a oricăror produse pe raza Municipiului Baia Mare, fără obținerea avizelor și acordurilor legale, efectuarea tăierilor de corecție, defrișări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuștilor, puieților sau lăstarelor fără aprobare, blocarea/obstrucționarea sau limitarea accesului la proprietate sau la calea publică de circulație, neluarea măsurilor de asigurarea a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor /utilajelor, circulația, oprirea, parcarea sau staționarea autovehiculelor pe zone verzi, alei pietonale, trotuare sau căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, oprirea și staționarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate sau locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap, marcate și semnalizate corespunzător sau pentru distrugerea, deteriorarea spațiilor verzi și a materialului dendrologic și dendrofloricol existent, prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mijloace.

Tot polițiștii locali au constatat 34 contravenții privind încălcarea dispozițiilor prevăzute de OUG.nr.195/2002 , respectiv RA.OUG.nr.195/2020 în valoare de 5.220 lei privind codul rutier, „pentru circulație pe un sector de drum pe care accesul este interzis, se interzice oprirea voluntară a vehicolelor în zona de acțiune a indicatorului, Oprirea interzisă, se interzice oprirea voluntară a vehicolelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin 25 m înainte si după acestea, se interzice oprirea voluntară a autovehiculelor în intersecții ,inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și zonele de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției, se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise, se interzice oprirea staționarea voluntară a vehiculelor :în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea , arderea deșeurilor vewgetale, menajere sau de altă natură (cauciuc, folii de plastic, textile etc.) din curți, de pe străzi, sau din orice alte locuri, acestea fiind transportate în locuri destinate depozitării deșeurilor. Tot în ultima săptămână au mai fost constatate 13 contravenții la HCL.nr.251/2012 în valoare de 2.500 lei pentru săvârșirea unor fapte precum operațiunea de blocare/ridicare se realizează asupra autovehiculelor și vehiculelor de orice fel staționate neregulamentar pe domeniul public și /sau privat de pe raza Municipiului Baia Mare ,inclusiv drumurile publice în una din următoarele situații:în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap și în alte locuri de parcare rezervată, se supun blocării/ ridicării autovehiculele sau vehiculele de orice fel care blochează sau limitează accesul pe căile de acces-intrări/ieșiri –în instituțiile publice, scoli, biserici, spitale, parcări, garaje, piețe, târguri, oboare, precum și pe proprietățile alăturate drumurilor publice.

O contraventie am avut și la HCL.nr.204/2017 in valoare de 1500 lei, pentru savarsirea urmatoarei fapte:*desfasurarea activitatii economice fara a detine acord de functionare se sanctioneaza cu suspendarea activitatii comerciale pana la data emiterii acordului si cu amenda de la 200 lei la 2000 lei.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2