BAIA MARE – Schimbări pentru firme la plata taxei de salubrizare

Reclame home 1
Reclame home 1

Consilierii locali sunt așteptați să se pronunțe asupra unui proiect de hotărâre care vizează o reducere cu doi lei a taxei de salubrizare datorate de populație pe acest an. Votul se va da azi, 27 ianuarie, într-o ședință care va avea loc în Sala Europa din incinta Primăriei Baia Mare. Însă aleșii locali iau în calcul la plata acestei taxe și firmele de pe raza municipiului în anumite condiții.

După cum se știe, taxa de salubrizare este datorată de către persoane fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale, respectiv persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul Baia Mare. Ca noutate, vor plăti taxă de salubrizare și persoanele juridice care dețin în proprietate imobile și care nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice.

„În urma verificărilor efectuate de către Serviciul Corp Control din cadrul Municipiului Baia Mare s-a constatat că există numeroși agenți economici, persoane juridice, care nu dețin spațiu pentru amplasarea pubelelor proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice/utilizatorii casnici. Raportat la împrejurarea că, numeroși agenți economici, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, nu dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii și duc deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice (utilizatorii casnici), iar contravaloarea serviciului prestat utilizatorilor casnici este achitată de către Municipiul Baia Mare, conform prevederilor punctului 4.4 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 116/13.05.2019 se impune instituirea taxei de salubrizare și în sarcina acestor agenți economici.

De asemenea, agenții economici care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare și care dețin spațiu de depozitare a pubelei proprii, vor avea posibilitatea de a opta, fie pentru plata taxei de salubrizare, fie pentru încheierea unui contract direct cu operatorul serviciului de salubrizare. Cuantumul taxei de salubrizare ce se va datora de către persoanele juridice, beneficiare ale serviciului de salubrizare, se va stabili în funcție de cantitatea și de tipul deșeurilor produse”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi supus dezbaterii azi, 27 ianuarie.

Potrivit aceluiași proiect, legat de cuantumul taxei de salubrizare ce se va datora de către persoanele juridice, beneficiare ale serviciului de salubrizare, „acesta va fi reprezentat de tarifele aprobate pentru agenții economici prin Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 493/2019 și Hotărârile Consiliului Județean Maramureș nr. 282/2019, nr. 54/2020, nr. 16/05.02.2021 și Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare, tarife aprobate pentru colectarea, balotarea, înfolierea, stocarea temporară, sortarea și tratarea mecano-biologică a deșeurilor”.

„Prin urmare, având în vedere tarifele aprobate prin aceste acte normative și aplicând TVA, cuantumul taxei de salubrizare datorate de către acești beneficiari, va fi 615 lei/tonă, în cazul deșeurilor umede (menajere) și 615 lei/tonă, în cazul deșeurilor reciclabile. În cazul imobilelor ce sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, cabinete medicale, etc.) sau orice alte activități economice, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului sau utilizatorului în situația în care profesia liberală respectivă sau activitatea economică nu se desfășoară de proprietar.

În acest caz, proprietarul imobilului sau utilizatorul, datorează taxa de salubrizare în funcție de cantitatea declarată și de tipul deșeurilor produse ca urmare a desfășurării profesiei liberale sau a activității economice, în situația în care nu deține spațiu de depozitare a pubelei proprii și duce deșeul produs la platformele destinate deșeurilor pentru persoanele fizice sau în situația în care va opta pentru plata taxei de salubrizare, după caz. Taxa de salubrizare efectiv datorată se stabilește ca produs între cantitatea de deșeuri declarată lunar/anual și taxa aprobată in lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici, prin Hotărâre a Consiliului Local Baia Mare. Facturile emise de operatorul serviciului de salubrizare pentru fiecare situație de lucrări vor fi însoțite de bonurile de cântar pentru fiecare persoană juridică la fiecare ridicare”,. se mai precizează în proiectul de hotărâre mai sus amintit.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

2 Comments

  1. Tun

    Ati sublat taxa si acum va treziti sa aplicati o reducere de 2 lei??? Nu ca este rusine , gunoaielor in sine ce sunteti !!!

    Reply
  2. Pistol cu apă

    Stai să vezi factura la gaze $$$$ despre ce rușine vorbești , este hoție pe față @***

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole