CARE SUNT CONDIȚIILE – Angajări fără concurs la IPJ Maramureș

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În baza OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, a fost elaborat OMAI nr. 39/2022 privind ocuparea, fără concurs, pentru o perioadă determinată, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, situații de urgență și ordine și siguranță publică”.

Potrivit celor de la Europol, Inspectoratul General al Poliției Române a demarat procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 71 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” din cadrul Poliției Române, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile legale. Printre unitățile de poliție unde se vor face angajări se numără și IPJ Maramureș, unde sunt disponibile 9 posturi. Vorbim de ajutor de șef de post la Poliția Bogdan Vodă, Ardusat, Poienile de sub Munte, Ocna Șugatag, Rona de Sus, respectiv Băiuț, dar și agent III la polițiile orașelor Borșa și Ulmeni, respectiv agent II la poliția Seini. 

Sunt 15 condiții care trebuie respectate de către cei care sunt interesați de aceste posturi, potrivit EUROPOL. Prima condiție este ca respectivul candidat să aibă cetățenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante), să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți.

Alte condiții sunt să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic, să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale), dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă, să dețină permis de conducere categoria „B”. De asemenea, candidații trebuie să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la sursaexterna@mm.politiaromana.ro. Ma spunem doar că se va face și o evaluare psihologică a candidaților, dar și una medicală. Dar vor fi și două probe de trecut, respectiv proba de evaluare a performanței fizice (26 iulie-2 august), respectiv proba scrisă, care se va susține în 6 august 2022.

Dragoș HOJDA

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2