CARE SUNT CONDIȚIILE – Se fac angajări la Poliția Locală Baia Mare

Primăria Baia Mare anunță concursul de recrutare organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID –19, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Protecția Mediului – Direcția Poliția Locală, cu durată normală a timpului de muncă.

Administrația Locală va demara procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Protecția Mediului – Direcția Poliția Locală, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).

Cei interesați trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite, necesare exercitării funcţiei publice. În plus, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi proba de interviu.  Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv până la data de 28.02.2022, inclusiv.

Ca și atribuții, controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale, identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/ servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora, verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,
îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor și domeniului public sau verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate în urma toaletării spațiilor verzi.

Tot acești polițiști locali verifică existența contractelor de salubrizare, verifică ridicarea deșeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; verifică starea punctelor gospodărești și a dotărilor, dispune măsuri pentru remedierea problemelor constatate, identifică depozitările necontrolate de deșeuri; supraveghează zonele afectate de acest
fenomen; ia măsuri concrete pentru identificarea și sancționarea vinovaților, verifică modul de asigurare a curățeniei în locurile de defășurare a activităților distractive, concertelor, adunărilor publice sau a altor manifestări publice, în timpul desfășurării și după încheierea acestora, asigură protejarea și conservarea spațiilor verzi sau verifică păstrarea curățeniei în piețe, târguri și oboare.

Dragoș HOJDA

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu