Casa Județeană de Pensii Maramureș: Noutaţi legate de elevii şi studenţii care beneficiază şi în acest an şcolar de pensie de urmaş

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Casa Județeană de Pensii Maramureș anunță că potrivit pevederilor art.84 lit.b din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş şi după împlinirea vărstei de 16 ani dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ  organizată  până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Conform prevederilor art.114 alin.2 din Legea nr. 263/2010, în cazul copilului beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit.b, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului in curs.

Copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte o adeverinţă din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2020-2021 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legislaţiei in vigoare.

Adeverinţele şcolare, pentru valabilitate, vor fi eliberate, începând cu 14 septembrie  2020, dată la care începe noul an şcolar.

Întrucât anul universitar începe  cu 1 octombrie 2020, studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani, fiind în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2020 a adeverinţei privind continuarea studiilor, într-o primă fază, au obligaţia ca până la data menţionată să depună la Casa de Pensii Baia Mare  sau Casa Locală Sighetu Marmaţiei  în funcţie de domiciliu, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2020, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2020-2021, urmează o formă de învăţămînt superior, organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii până la data de 25.09.2020, a adeverinţei solicitate sau a declaraţiei pe propria răspundere în sensul continuării studiilor universitare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând data de 1 octombrie  2020.

Adeverinţele de şcolarizare eliberate pentru anul şcolar universitar 2020-2021 vor fi însoţite de un cupon de pensie, copie si orginal, precum şi cartea de identitate în copie şi original.

Adeverinţele de şcolarizare pentru pensiile de urmaş suspendate vor fi însoţite de o cerere de reluare la plată a pensiei, cupon de pensie, copie şi original, precum şi cartea de identitate, copie şi original.

Adeverinţele şi declaraţiile pe proprie răspundere pot fi transmise şi prin intermediul Poştei Române sau prin e-mail – intrebari@pensiimaramures.ro cu condiţia să se depună ulterior originalul până la 1 noiembrie 2020, mai precizează CJP Maramureș.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1