Casa Judeţeană de Pensii Maramureş: Persoanele care nu au calitatea de pensionar îşi pot completa stagiul de cotizare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş face cunoscut faptul că, potrivit OUG 163/24.09.2020, persoanele care nu au calitatea de pensionar îşi pot completa stagiul de cotizare pentru o perioadă de 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială sunt cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

”Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie, conform modelului (postat pe site-ul instituţiei noastre-la secţiunea formulare), din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

  1. nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
  2. nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
  3. la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar;

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Contractul de asigurare socială se încheie pentru o lună întreagă şi este valabil doar pentru a beneficia de pensie de limită de vârstă”, precizează CJP Maramureș.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se calculează într-o singură tranşă, sau eşalonat în tranşe lunare, până la data de 31 august 2021.

Informaţii la telefon  – 0262 227448; 0262 227433 int. 143 

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2