Casa Judeţeană de Pensii Maramureş: Termenul până când vechimea în muncă va putea fi „cumpărată” s-a prelungit

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş anunţă că potrivit Legii 168 din 22 iunie 2021 termenul până când vechimea în muncă va putea fi „cumpărată” s-a prelungit până la data de 31 august 2023, iniţial fiind permisă până la 31 august 2021.

”Pot cumpăra vechime în muncă persoanele care nu au calitatea de pensionari sau nu au realizat stagiul de cotizare sau stagiul asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Astfel pentru o perioadă de cel mult 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetaţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
– nu a realizat stagiul de cotizare sau stagiul asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în ţară sau în alte state;

Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioadele anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Contractul se încheie între persoana interesata sau după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale – respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială – este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului.

Pentru anul 2021, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate este de 2.300 lei. Cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzută pentru anul 2021 este de 25% ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 575 lei.

Contractul de asigurare socială, îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime. În situaţia în care, la data de 31.08.2023, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator plăţii efectuate”, a spus Lucica Pop, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș.

La Casa Județeană de Pensii Maramureş au fost încheiate un număr de 24 de contracte pe anul 2020 şi un număr de 75 de contracte pe anul 2021.

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2