CCR respinge sesizarea lui Iohannis privind modificarile aduse Legii administratiei publice locale

PNL

Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, luni, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ de modificare si completare a Legii administratiei publice locale 215/2001, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

In sesizarea catre CCR presedintele arata ca ”prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale”.

Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate – Camera Deputatilor, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Senat.

“In forma adoptata, legea dedusa controlului de constitutionalitate nesocoteste si principiile constitutionale in virtutea carora o lege nu poate fi adoptata de o singura Camera, legea fiind, cu aportul specific al fiecarei Camere, opera intregului Parlament”, se arata in sesizare.

Una dintre critici a vizat reglementarea momentului de la care se calculeaza termenele prevazute pentru dizolvarea de drept a consiliului local/ judetean.

Klaus Iohannis mentioneaza ca, potrivit expunerii de motive a legii criticate, in practica judiciara s-au pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare a unor consilii locale, aceste instante considerand ca termenul de 2 luni prevazut la articolul 55 alineatul (1) litera a) din Legea 215/2001 curge de la data ultimei sedinte, in timp ce alte instante au respins cererile de dizolvare a unor consilii locale, cu motivarea ca acest termen de 2 luni se socoteste pe luni pline.

“In toate cazurile, instantele nu au tinut seama ca, potrivit interpretarii coroborate a dispozitiilor legii, consiliile pot lucra de la data constituirii lor si pana la data cand legea prevede incheierea mandatului”, atragea atentia seful statului.

De asemenea, Iohannis preciza ca in expunerea de motive a legii criticate s-a mai aratat ca “aceleasi argumente sunt valabile si pentru prevederile literei b) ale alin. (1) din art. 55, referintele la intervalul de timp de 3 luni neprevazand data de inceput a acestui interval”.

“Conform scopului urmarit de initiatori, ‘prin stabilirea unei date de la care incepe sa curga intervalul in care se poate declara dizolvarea de drept, constientizeaza si consilierii locali, care in acest context au un reper palpabil privind posibilitatea de a fi dizolvat de drept organismul din care fac parte si ar putea lua masuri in acest sens'”, se arata in sesizare.

Seful statului mai spune ca scopul initiativei legislative l-a constituit reglementarea momentului de la care se calculeaza termenele prevazute pentru dizolvarea de drept a consiliului local/ judetean prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b) coroborat cu art. 99 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, instituirea unei exceptii privind inaplicabilitatea sanctiunii dizolvarii de drept a consiliului local/ judetean in lipsa convocarii in termenul legal la sedinta ori in cazul convocarii fara respectarea dispozitiilor privind modul de convocare, precum si republicarea Legii nr. 215/2001.

“Atat din punct de vedere formal, cat si al continutului, textele adoptate de catre fiecare dintre cele doua Camere sunt diferite”, se mentiona in documentul trimis judecatorilor CCR.

Potrivit presedintelui, articolul I punctul 1 din legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca articolul 1 alineatul (3) si alineatul (5) din Constitutie.

“La art. I. – pct. 1. din legea criticata se prevede: ‘La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins: (3) Exercitarea mandatului consiliului local debuteaza la data adoptarii hotararii prevazute la alineatul (2). Durata mandatului consiliului local reprezinta durata intre data de constituire a consiliului local, in urma desfasurarii alegerilor locale generale si ziua anterioara datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfasurarii unor noi alegeri locale generale'”, se arata in sesizare.

In primul rand, precizeaza Iohannis, prevederile criticate instituie un paralelism legislativ care lipseste dispozitia in discutie de claritate si previzibilitate, contrar exigentelor de calitate a legii impuse de articolului 1 alineatul (5) din Constitutie.

“Norma criticata contravine dispozitiei prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea 215/2001, conform careia ‘Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales'”, se nota in documentul trimis la CCR.

Asadar, dupa cum arata seful statului, prevederile criticate, pe de o parte, le dubleaza pe cele care prevad momentul de inceput al mandatului consiliului local, iar, pe de alta parte, intra in contradictie cu cele care se refera la momentul de incetare a mandatului consiliului local.

Totodata, mentiona acesta, conform textului de lege criticat, durata mandatului consiliului local este cea cuprinsa intre data de constituire a consiliului local, in urma desfasurarii alegerilor locale generale, si ziua anterioara datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfasurarii unor noi alegeri locale generale.

“Acest text este unul cu caracter general, prin care se stabileste limita temporala a duratei mandatului consiliului local/ judetean ca fiind ‘ziua anterioara datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfasurarii unor noi alegeri locale generale’, insa lasa neacoperita ipoteza in care se organizeaza alegeri locale partiale”, se preciza in sesizarea presedintelui catre CCR.

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1