CL Baia Mare a aprobat modificarea unui proiect ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Intruniti luni, 13 mai, intr-o sedinta de indata, consilierii locali baimareni au aprobat, printre altele, modificarea si completarea unei hotarari cu privire la proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Baia Mare”.

Mai precis, este vorba despre urmatoarele:

Art.I Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 9/2019
prin introducerea dupa art. 6 a art.61 care va avea urmatorul continul:

Art. 6(1) Se aproba angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice, in cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Baia Mare”.

Art.II Restul prevederilor din H.C.L. nr. 9/2019 raman neschimbate

Vezi mai jos prevederile proiectului aprobat initial (ianuarie 2019):

Art.1 Se aproba depunerea spre finantare a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule
electrice in Municipiul Baia Mare” in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere
energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet;

Art.2 Se aproba punerea la dispozitie pentru realizarea proiectului a terenului cu indicarea documentului care atesta
regimul juridic al terenului, dupa cum urmeaza:


Art.3 Se aproba valoarea totala a proiectului, in cuantum de 2.480.857,33 lei inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile in cuantum de 2.301.625,83 lei;

Art.4 Se aproba asigurarea si sustinerea de la bugetul local a urmatoarelor cheltuieli necesare pentru implementarea
proiectului:

– Contributia de 28,45 % din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 654.812,55 lei.
– Cheltuielile totale neeligibile ale proiectului, in cuantum de 179.231,50 lei;

Art.5 Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului in conditiile decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile, respectiv: – 71,55 % din cheltuielile eligibile ale proiectului, in cuantum de 1.646.813,28 lei.

Art.6 Se aproba asigurarea resurselor financiare pentru cheltuielile suplimentare care intervin in derularea proiectului, ulterior incheierii contractului de finantare, fara de care proiectul nu poate fi implementat;

Art.8 In cazul in care proiectul nu va fi finantat in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet, conform
aprobarii angajate prin prezenta, Hotararea de consiliu local isi inceteaza aplicabilitatea;

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2