CL Baia Mare: Proiect privind reglementarea situaţiei contractuale a garajelor și parcărilor acoperite edificate

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 29 mai a Consiliului Local Baia Mare se va afla un proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare.

Din articolul 1 al proiectului reiese că ”se aprobă transferul locaţiunii pentru terenurile ocupate de garaje, prin încheierea unor noi contracte în favoarea persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiilor edificate pe acestea până la data prezentei, identificaţi în Anexa, care este parte componentă a prezentei Hotărâri”, în timp ce la art. 2 se precizează urmăatorele: ”contractele pentru proprietarii identificaţi în Anexa la prezenta, se încheie pe diferența perioadei celei mai mici rămase din contractele din bateria respectivă, dar nu mai mult de 2 ani cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor dacă terenurile nu fac obiectul unor investiţii aprobate în condiţiile legii”.

Contractele se vor încheia numai după plata prealabilă a sumei datorate pentru utilizarea terenului ocupat de garaj aferentă perioadei fără contract, sumă calculată la nivelul contractului expirat.

Sumele datorate de către contractanţii identificaţi în Anexe la la prezenta Hotărâre se vor calcula la următoarele niveluri:

ZONA A 12,46 lei/mp/an
ZONA B 11,42 lei/mp/an
ZONA C 10,38 lei/mp/an
ZONA D 9,34 lei/mp/an

Sumele se vor indexa anual cu indicele general anual al preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

De asemenea, în proiect se mai specifică alte detalii:

Art.5 Se aprobă dublarea redevenței / chiriei pentru suprafațele de teren ocupate de garaje, parcari acoperite , care depăşesc 18 mp, excepţie făcând terenurile ocupate de garajele autorizate pe o suprafaţă mai mare de 18 mp

Art.6 Sumele anuale se vor plăti trimestrial pâna data de 30 din ultima lună a trimestrului. Întârzierile la plată se vor penaliza cu 0,02% pentru persoane fizice, respectiv 0,04 % pentru persoane juridice, pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată.

Art.7 Se aprobă inserarea în contractele de închiriere a următoarei clauze

”(1) Cazurile de încetare a contractului de închiriere sunt: prin expirarea duratei, prin renunțare la închiriere sau înainte de termen, în situația în care terenul afectat de construcții este necesar realizării unor lucrări de către Municipiul Baia Mare, în condiţiile legii, cazuri în care deţinătorii supraedificatelor vor proceda la desfiinţarea acestora, ca urmare a unei notificări prealabile de 30 de zile, emisă de autoritatea locală și vor preda amplasamentul liber de sarcini.

(2) În caz în care nu se da curs obligației de desființare a construcției în termenul aratat la aliniatul precedent, se va proceda la desființarea construcțiilor pe cale administrativă, pe cheltuiala deţinătorilor supraedificatelor, în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 8 Beneficiarii, identificaţi în Anexa la prezenta Hotărâre, se vor prezenta în termen de maxim 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentei pentru încheierea contractelor, după acest termen contractul nu mai poate fi încheiat şi dreptul de utilizare a terenului se anulează, construcţiile urmând a fi desfinţate pe cale administrativă.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2