COD RUTIER – Schimbări pentru șoferii cu permise străine

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Proiectul de lege pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne face referire și la posesorii de permise emise în străinătate și care au încălcat legea rutieră pe drumurile din România. În prezent, se arată în documentul citat, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 stabilește o procedură de urmat în ceea ce privește încălcarea unei norme rutiere, pe teritoriul României, de către o persoană al cărei permis de conducere este eliberat de către o autoritate străină.

„În acest sens, atunci când titularul permisului de conducere săvârşeşte o faptă pentru care legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru informarea autorităţii statului care a emis permisul de conducere. În situația în care față de titular s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce, permisul de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru a fi restituite autorității străine emitente.

În practică, s-a constatat faptul că această soluție reglementată în cuprinsul Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 constând în transmiterea documentelor respective de la poliția rutieră pe raza căreia s-a constatat fapta către I.G.P.R., iar ulterior autorității străine emitente, nu este cea mai eficientă, fiind de natură a provoca întârzieri însemnate în transmiterea acestor documente.
Așadar, pentru debirocratizarea acestei proceduri și pentru simplificarea fluxului acestor documente, se stabilește ca transmiterea permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei autorităților străine emitente să se realizeze direct de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia s-a constatat fapta într-un termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției”, se arată în proiectul suspus dezbaterii.

În situația permiselor de conducere eliberate de autoritățile străine care se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părți contractante la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, „este necesar ca serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită contravenția să trimită o copie a raportului de reținere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autorității străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce, ca urmare a Declarației României din 1998, prin care Direcția Rutieră a fost desemnată ca autoritatea română competentă să transmită și să primească notificările ce fac obiectul convenției, în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, respectiv în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere, în situația în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsă”.

„De asemenea, la acest moment, prin Regulament se prevede faptul că atunci când un conducător de autovehicul, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, săvârșește o faptă pentru care legea prevede și aplicarea punctelor de penalizare, poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va informa autoritatea străină despre acest lucru. Având în vedere că din cuprinsul Convenției europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997 reiese că informarea autorității străine emitente a permisului de conducere este necesară doar în cazul în care s-a dispus o măsură definitivă care are ca scop restrângerea dreptului de a conduce al conducătorului care a comis o faptă prevăzută în Anexa nr. 1 la aceasta, punctele de penalizare aplicate conducătorului auto neconstituind o astfel de măsură, se impune abrogarea dispoziției prevăzută la art.207”, concluzionează MAI.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2