Concurs: E nevoie de secretar la Serviciul de Probaţiune Maramureş

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Direcţia Naţională de Probaţiune organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante de secretar (25 posturi), distribuite câte unul în fiecare dintre următoarele servicii de probațiune:

 1. Alba,
 2. Arad,
 3. Argeș,
 4. Bihor,
 5. Brăila,
 6. București,
 7. Caraș-Severin,
 8. Cluj,
 9. Dâmbovița,
 10. Galați,
 11. Giurgiu,
 12. Hunedoara,
 13. Ialomița,
 14. Iași,
 15. Ilfov,
 16. Maramureș,
 17. Mehedinți,
 18. Mureș,
 19. Prahova,
 20. Satu Mare,
 21. Sălaj,
 22. Sibiu,
 23. Suceava,
 24. Timiș,
 25. Vaslui.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență de cel puțin 1 an pe o funcție ce presupune ca principală atribuție activitatea de secretariat;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC (Word, Excel), precum și de utilizare e-mail.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Contestațiile pentru fiecare probă se pot depune, personal de către candidat sau scanată și semnată pe adresa de email dp@just.ro  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei.

 • 15 decembrie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 decembrie 2021: selecția dosarelor;
 • în perioada 07-14 ianuarie 2022, începând cu ora 08.30: proba practică;
 • în perioada 20-27 ianuarie 2022, începând cu ora 08.30: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială sau aici. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune din strada Apolodor nr. 17, etaj 6, sectorul 5, Bucureşti,  telefon mobil: 0726/755.330, e-mail: sru.probatiune@just.ro.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2