Consilierii locali, vot pentru exproprierea pentru utilitate publica a imobilelor constructii si terenului aferent complexului istoric “Minerul”

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

In sedinta ordinara din 30 august, consilierii locali au aprobat un proiect de hotarare privind realizarea operatiunilor in vederea exproprierii pentru utilitate publica a imobilelor constructii si teren aferent complexului istoric “Minerul” situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr.7 si Piata Pacii nr.7 .

La articolul 1 al proiectului se precizeaza ca “se aproba lista cuprinzand imobilele constructii si teren identificate cadastral, proprietarii acestora, conform extraselor de carte funciara, precum si valoarea despagubirilor ce vor face obiectul ofertelor de despagubire ale proprietarilor imobilelor propuse pentru expropriere”.

Totodata, vor fi notificate persoanele fizice si juridice titulare a drepturilor reale asupra imobilelor propuse pentru expropriere si formularea ofertelor de despagubire conform valorilor in lei din anexa 1 la prezenta hotarare.

Din bugetul local s-a aprobat alocarea sumei de 9.514.300 lei reprezentand despagubiri, precum si a altor sume necesare pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari.

Cu ducerea la indeplinire prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza:
– Directia Patrimoniu;
– Directia Economica;
– Directia Juridica, Administratie Publica Locala;
– Directia Relatii Publice.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2