Consiliul Județean dă drumul procedurilor de reabilitare a Castelului Teleki din Pribilești

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Consiliul Județean Maramureș inițiază procedurile de reabilitare a Castelului Teleki din Pribilești, comuna Satulung.

În acest sens, CJ dorește să achiziționeze servicii de proiectare D.A.L.I. pentru reabilitarea obiectivului aflat într-o stare dezolantă.

”Către, toți operatorii economici interesați

Consiliul Județean Maramureș dorește să achiziționeze Servicii de proiectare D.A.L.I. pentru reabilitarea Castelului Teleki Pribilești, comuna Satulung, localitatea Pribileși, nr. 56, jud. Maramureş. În acest sens Consiliul Județean Maramureș intenționează să demareze o cercetare de piață în vederea stabilirii unei valori fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică.

Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicităm oferta de preţ, valori fără TVA, precum și estimarea timpului necesar realizării serviciilor de proiectare mai sus menționate, defalcate pe etape.

Oferta se va transmite în termen de 10 zile de la data afișării prezentei, în format electronic/scanat către Consiliul Județean Maramureș, pe adresa de mail arhitect.sef@cjmaramures.ro”, se arată într-un anunț al Consiliului Județean.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2