Consiliul Judetean Maramures a aprobat bugetul pe 2019

PNL

Consiliul Judetean Maramures a aprobat marti, 23 aprilie, in cadrul unei sedinte ordinare, bugetul de venituri si cheltuieli al judetului pe anul 2019.

Potrivit proictului de hotarare adoptat, bugetul pe 2019 se stabileste la venituri in suma de 395.726,16 mii lei si la cheltuieli in suma de 429.507,42 mii lei cu un deficit de 33.781,26 mii lei. Deficitul in suma de 33.781,26 mii lei se acopera din excedentul anilor anteriori.

Vezi mai jos ce precizeaza proiectul de hotarare:

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al judetului pe sectiuni dupa cum urmeaza:

-sectiunea de functionare cuprinde la venituri cat si la cheltuieli suma de 253.387,37 mii lei;
-sectiunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 142.338,79 mii lei si la cheltuieli suma de 176.120,05 mii lei cu un deficit de 33.781,26 mii lei care se acopera din excedentul anilor anteriori.

(3) Veniturile bugetului de venituri si cheltuieli al judetului sunt dupa cum urmeaza:

A. Venituri proprii

1. 3.891,00 mii lei venituri proprii formate din impozite, taxe, contributii, varsaminte si alte venituri;

2. 48.440,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;

3. 31.449,00 mii lei sume alocate de AJFP din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu;

B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

1. 32.020,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului;

2. 152.348,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului propriu;

3. 9.000,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene;

C. Subventii primite de la bugetul de stat si alte administratii

1. 69.669,89 mii lei subventii de la bugetul de stat, din care: suma de 2.072,00 mii lei pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 7.946,38 mii lei pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN, 59.018,51 mii lei pentru finantarea PNDL, suma de 520,00 mii lei pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala si suma de 113,00 mii lei pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.

D. Sume primite de la Uniunea Europeana

1. 48.908,27 mii lei sume primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate.
(4) Sinteza bugetului de venituri si cheltuieli al judetului, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si titluri este redata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1