Consiliul Județean Maramureș preia documente online în vederea emiterii de acte în domeniul cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului

PNL

Având în vedere obligația legală de a primi documente, dar ținând cont și de starea de criză generată de coronaviruslui COVID-19, Consiliul Județean Maramureș vine în întâmpinea unităților administrativ-teritoriale și a cetățenilor, iar prin intermediul Punctului de Contact Unic Electronic – edirect.e-guvernare.ro preia documente în vederea emiterii unor acte din domeniul cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aria de competență a Direcței arhitect șef.

Actele care se pot depune/ solicita sunt: certificate de urbanism; prelungirea valabilității certificatelor de urbanism; autorizații de construire/ desființare; prelungirea valabilității autorizațiilor de construire/ desființare; comunicare privind începerea execuției lucrărilor; comunicare privind finalizarea execuției lucrărilor; regularizarea taxelor aferente autorizațiilor de construire; avize de oportunitate; avize tehnice ale Arhitectului şef pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului; punctul de vedere al C.T.A.T.U.; avizul arhitectului-şef al judeţului la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii; proces verbal de vecinătate.

UAT-urile pentru care Consiliul Județean Maramureș emite certificate de urbanism și autorizații de construire în baza convențiilor încheiate, sunt: Băsești, Călinești, Cupșeni, Desești, Gârdani, Groșii Țibleșului, Leordina, Mireșu Mare, Poienile Izei, Remeți, Rona de Jos, Săliștea de Sus și Suciu de Sus.

Toți pașii privind crearea contului/ înscrierea pe site, accesarea link-ului de acces, modul de depunere și preluare a documentațiilor precum și derularea operațiunilor și acțiunilor activității se găsesc la adresa https://www.cjmaramures.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/urbanism.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0262/202.554, mobil: 0733/404.401 sau la adresa de e-mail: architect.sef@cjmaramures.ro, a declarat George Lazăr, arhitectul-șef al Consiliului Județean Maramureș.

ZiarMM.ro

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 1