Consiliul Local a majorat bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ședința extraordinară din 11 septembrie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat rectificarea bugetului general al municipiului pe anul 2020.

Conform proiectului de hotărâre, bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie a fost majorat cu suma de 20 mii lei.

Iata cum arată în detaliu proiectul de hotărâre:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:
– venituri totale 653.892 mii lei,
– cheltuieli totale 656.749 mii lei,
– diferenţa de 2.857 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:
– venituri totale 539.651 mii lei,
– cheltuieli totale 542.010 mii lei.
– diferenţa de 2.359 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:
– venituri totale 108.151 mii lei,
– cheltuieli totale 108.649 mii lei.
– diferenţa de 498 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 prin majorare cu suma de 20 mii lei şi se stabileşte astfel:
58.725 mii lei pe parte de venituri,
58.853 mii lei pe parte de cheltuieli,
diferenţa de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.

Art. 5 Se aproba rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2019.

Art. 6 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 4, precum şi anexa nr. 5 privind desfăşurătorul poziţiei globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aproba diminuarea cu suma de 718 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.

Art. 8 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2