Consiliul Local Baia Mare a aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 130 milioane lei

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ședința extraordinară din 23 iunie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat contractarea unui împrumut intern în valoare de 130 milioane lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile,

”Art.1 Se aprobă contractarea unei finantari ramburabile interne in valoare de 130 milioane lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

Art.2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre”, se arată în proiectul de hotârâre.

Din bugetul local al Municipiului Baia Mare se asigură integral plata:

– serviciului anual al datoriei publice locale;
– oricaror impozite si taxe aferente obiectivelor de investitii de interes local;
– alte cheltuieli neeligibile al finantarii rambursabile mentionate la art. 1.

De asemenea, la art.4 (1) al proiectului se precizează că pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Baia Mare următoarele date:

a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Municipiului Baia Mare;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2