Consiliul Local Baia Mare a aprobat nivelul taxelor si impozitelor pe anul 2020

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Consilierii locali baimareni au aprobat zilele trecute un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. Astfel, in documentul adoptat se precizeaza urmatoarele:

Art.1 Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, cotele aditionale de pana la 50%, impozitele si taxele locale, respectiv amenzile contraventionale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2020, astfel cum sunt ele prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, se platesc in doua rate egale, pana la datele de 31 martie 2020 si 30 septembrie 2020, inclusiv.

(2) Taxa pe cladiri si taxa pe teren se platesc lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

(3) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, in cuantum de pana la 50 lei inclusiv, se platesc integral pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie 2020.

Art.3 (1) Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate, la 4,5% aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate cu exceptia TVA.

(2) Taxa stabilita la alin. 1 se plateste lunar pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

Art.4 (1) Se stabileste cota impozitului pe spectacole la 2% in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala si la 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate mai sus.

(2) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana in data de 10 a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Art.5 Se stabileste nivelul taxei speciale de eliberare/vizare a acordului de functionare la suma de 116 lei si a taxei speciale pentru modificarea acordului/autorizatiei de functionare la suma de 58 lei.

Art. 6 Se stabileste nivelul urmatoarelor taxe speciale in domeniul urbanismului:

1.Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal –
525 lei.

2.Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de Urbanism
pentru Planul Urbanistic Zonal – 525 lei.

3.Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de Urbanism
pentru Planul Urbanistic de Detaliu – 315 lei.

4.Taxa pentru emiterea avizului Comisia de Arhitectura si Estetica Urbana – 105 lei.

5. Taxa pentru activitatea de informare si consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal –
525 lei.

6. Taxa pentru activitatea de informare si consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de
Detaliu – 525 lei.

7. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de urbanism:
– pentru operatiuni notariale privind circulatia imobiliara se percepe o taxa astfel:
a) pentru suprafete mai mici de 5000 mp o taxa in cuantum de 525 lei;
b) pentru suprafete mai mari de 5000 mp o taxa in cuantum de 1050 lei.
– pentru lucrari de construire se va percepe o taxa astfel:
a) pentru suprafete mai mici de 5000 mp o taxa in cuantum de 1050 lei;
b) pentru suprafete mai mari de 5000 mp o taxa in cuantum de 3140 lei.
8. Pentru emiterea in regim de urgenta a autorizatie de construire/desfiintare se percepe o
taxa in valoare de 100% din taxa de autorizare.

Art.7 Pentru cladirile si terenurile stabilite ca fiind neingrijite si terenurile agricole ca fiind nelucrate timp de 2 ani consecutivi in urma aplicarii Regulamentului privind stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite si terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi, impozitul pe cladiri, respectiv impozitul pe teren se majoreaza cu 200% pentru anul 2019.

Art.8 Pentru neachitarea la termenele de scadenta de catre contribuabili a obligatiilor de plata datorate bugetelului local al Municipiului Baia Mare, se datoreaza dupa aceste termene majorari de intarziere, conform prevederilor legale referitoare la creantele bugetare locale. Art.9 Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie 2020, a impozitului pe cladiri, teren, si asupra mijloacelor de transport datorate pentru intregul an, de catre persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda o bonificatie de 10 %.

Art.10 Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

Art.11 Potrivit prevederilor art. 96 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, se aproba plafonul maxim de 5 lei, exclusiv, pentru care se renunta la stabilirea creantei fiscale principale si la emiterea deciziei de impunere. In situatia in care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creante fiscale principale, plafonul se aplica totalului acestor creante.

Art.12 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, se aproba plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, la nivelul de 10.000 lei, inclusiv.

Art.13 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2020.

Vezi aici valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul 2020

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole