Consiliul Local Baia Mare a aprobat rectificarea bugetară. Bani în plus pentru mai multe instituții ale municipalității

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ședința extraordinară din 10 iulie, Consiliul Local a aprobat rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020.

Detalii despre proiect, în cele de mai jos:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 626.562 mii lei,
– cheltuieli totale 629.419 mii lei,
– diferenţa de 2.857 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 515.341 mii lei,
– cheltuieli totale 517.700 mii lei.
– diferenţa de 2.359 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 101.202 mii lei,
– cheltuieli totale 101.700 mii lei.
– diferenţa de 498 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pe anul 2020 prin majorare cu suma de 3.195 mii lei şi se stabileşte la suma de 54.970 mii lei.

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 prin majorare cu suma de 2.440 mii lei şi se stabileşte astfel:

54.496 mii lei pe parte de venituri,
54.624 mii lei pe parte de cheltuieli,
diferenţa de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.

Art. 6 Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 503 mii lei şi se stabileşte la suma de 6.254 mii lei.

Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur Baia Mare pe anul 2020 prin majorare cu suma de 3.600 mii lei şi se stabileşte la suma de 12.600 mii lei.

Art. 8 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2020 prin majorare cu suma de 1.066 mii lei şi se stabileşte la suma de 19.466 mii lei.

Art. 9 Se aproba rectificarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2019.

Art. 10 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.

Art. 11 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 4, precum şi anexa nr. 5 privind desfăşurătorul poziţiei globale, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aproba majorarea cu suma de 8.391 mii lei a vărsămintelor din secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare în vederea asigurării echilibrului bugetar pe cele două secţiuni.

La acest proiect de hotărâre, Comisia I a dat aviz favorabil, cu amendamentul: ”Se transferă în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 STRĂZI suma de 1 mii lei de la obiectivul de investiții ”Prelungire strada Horea” la obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Victoriei (tronson b-dul Decebal – b-dul Independenței)”. Amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2