Consiliul Local Baia Mare a aprobat rectificarea bugetului general al municipiului

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Întruniți în ședință extraordinară în data de 24 martie, consilierii locali băimăreni au aprobat rectificarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020, după cum urmează:

Art.1 Se aprobă bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 521.288 mii lei,
– cheltuieli totale 524.145 mii lei,
– diferenţa de 2.857 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 431.057 mii lei,
– cheltuieli totale 433.416 mii lei.
– diferenţa de 2.359 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 astfel:

– venituri totale 88.493 mii lei,
– cheltuieli totale 88.991 mii lei.
– diferenţa de 498 mii lei – reprezentând excedent la finele anului 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2020 şi se stabileşte astfel:

46.956 mii lei pe parte de venituri,
47.084 mii lei pe parte de cheltuieli,
diferenţa de 128 mii lei reprezentând excedentul anului 2019.

Art.5 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 4, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii, virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol al clasificaţiei bugetare, de la un program la altul, virări de credite bugetare între subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare în conformitate cu solicitările primite de la ordonatorii de credite şi de la serviciile de specialitate.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2