Consiliul Local Baia Mare a aprobat reglementarea situatiei contractuale a terenurilor ocupate de garaje si parcari acoperite edificate. In ce situatie ar putea fi desfiintate constructiile

Reclame home 1
Reclame home 1

In sedinta ordinara din 31 iulie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare care vizeaza reglementarea situatiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje si parcari acoperite edificate pe teren proprietatea privata a Municipiului Baia Mare.

Astfel, in proiectul de hotarare adoptat se precizeaza urmatoarele:

Art.1 (1) Se aproba transferul, in conditiile art.41 din Legea nr. 50/1991 republicata, a contractelor de concesiune pentru terenurile ocupate de garaje in favoarea dobanditorilor prin act autentic sau alt act translativ de proprietate echivalent autentic, a constructiilor edificate pe acestea, identificati in Anexa 1, care este parte componenta a prezentei Hotarari.

Art.2 (1) Se aproba transferul locatiunii pentru terenurile ocupate de garaje si parcari acoperite, prin incheierea unor noi contracte de inchiriere in favoarea persoanelor care au dobandit prin act translativ de proprietate dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe acestea pana la data prezentei, identificati in Anexa 2, care este parte componenta a prezentei Hotarari.

Art.3 (1) Se aproba prelungirea locatiunii, prin incheierea unor noi contracte de inchiriere pentru terenurilor ocupate de garaje si parcari acoperite, in favoarea proprietarilor constructiilor identificati, in Anexa 3, care este parte componenta a prezentei Hotarari.

Art.4 Contractele de inchiriere si concesiune transmise conform art. 1 si art. 2, se vor incheia pe o perioada similara cu cea din contractele initiale. Pentru contractele pe cale de expirare, acestea se vor prelungi pe o perioada de 2 ani. (n. red.: varianta acestui articol a fost modificata in forma de fata in urma unui amendament al Comisiei II, adoptat de consilierii locali)

Art.5 Contractele de concesiune, respectiv contractele de inchiriere se vor incheia doar dupa achitarea unei taxe de folosinta, egala cu chiria stabilita conform contractelor expirate/transferate care se va achita pentru intreaga perioada, cuprinsa intre data expirarii/transferului si data incheierii noilor contracte.

Art.6 Redeventele/chiriile datorate de catre contractantii identificati in Anexele 1,2 si 3 la prezenta Hotarare se vor calcula la urmatoarele niveluri:

ZONA A 12 lei/mp/an
ZONA B 11 lei/mp/an
ZONA C 10 lei/mp/an
ZONA D 9 lei/mp/an

Ce se vor indexa anual cu indicele general anual al preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art.7 Se aproba dublarea redeventei/chiriei pentru suprafetele de teren ocupate de garaje, parcari acoperite, care depasesc suprafata autorizata in cazul garajelor construite in baza unor autorizatii de construire sau a suprafetei contractate in cazul garajelor ale caror contracte au fost incheiate in temeiul H.C.L. 192/2013 sau H.C.L. 259/2015.

Art.8 In contractele de inchiriere/ concesiune conform prezentei hotarari se va insera urmatoarea clauza:

In situatia in care terenul afectat de constructii este necesar realizarii unor investitii de catre Municipiul Baia Mare, aprobate in conditiile legii, detinatorii supraedificatelor vor proceda la desfiintarea acestora, ca urmare a unei notificari prealabile de 30 zile, emisa de autoritatea locala, in caz contrar se va proceda la desfiintarea constructiilor pe cale administrativa, pe cheltuiala detinatorilor supraedificatelor, in conditiile Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9 Beneficiarii identificati in Anexele 1, 2 si 3 la prezenta Hotarare se vor prezenta in termen de maxim 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentei pentru incheierea contractelor de concesiune /inchiriere, dupa acest termen contractul nu mai poate fi incheiat si dreptul de utilizare a terenului se anuleaza, constructiile urmand a fi desfintate pe cale administrativa.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole