Consiliul Local Baia Mare aproba contractarea unui imprumut de 24 milioane lei de la Ministerul Finantelor

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Consilierii locali baimareni au aprobat in sedinta ordinara de miercuri, 28 noiembrie, un proiect de hotarare care vizeaza contractarea unui imprumut in valoare de 24 milioane lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Mai precis, contractarea imprumutului se face pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana din perioada de programare 2014-2020.

Vezi mai jos ce specifica o parte din articolele cuprinse in proiectul de hotarare adoptat:

Art. 1 Se aproba contractarea de la Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 24 milioane lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

Art. 2 Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana din perioada de programare 2014-2020 pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea contractarii imprumutului, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3 Din bugetul local al Municipiului Baia Mare se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent imprumutului prevazut la art. 1.

Art. 4 (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Baia Mare urmatoarele date:

a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;

b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract;

c) gradul de indatorare a Municipiului Baia Mare;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a imprumutului;

e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile; f)platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.

(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *