Consiliul Local Baia Mare: Unde vor fi utilizate peste 16,2 milioane lei din excedentul pe 2018

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

In sedinta de indata din 8 ianuarie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2018. Acesta urmeaza a fi utilizat astfel:

ART.1 Se aproba utilizarea sumei de 16.226.794,62 lei reprezentand excedent bugetar aferent exercitiului
financiar al anului 2018 dupa cum urmeaza:

– 2.032.006,36 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor conform HG 673/21.09.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni,

– 1.497.308,73 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru bugetul local pe anul 2018 la proiectele cu finantare externa nerambursabila „Incubatorul social- instrument de inovare sociala”, „AS- NV Antreprenoriat Sustenabil in Regiunea de Nord Vest”, „R&S Recunoaste si schimba”, „Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor!” si „Scoala asa cum ne place! Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie”,

– 141.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru “Statuia lui Alexiu Pocol”,

– 2.436.050 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru plata obligatiilor restante aferente anului 2018,

– 10.120.429,53 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent.

Vlad HERMAN

Reclame home 1
Data curenta: ’14/10/2019’

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *