Consiliul Local Baia Mare, vot pozitiv pentru o noua rectificare bugetara

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Consilierii locali baimareni au aprobat in sedinta extraordinara de vineri, 14 septembrie, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018.

Vezi mai jos ce prevede proiectul:

Art. 1 Se aproba bugetul general rectificat al Municipiului Baia Mare pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, astfel:

– venituri totale 323.329,20 mii lei,
– cheltuieli totale 328.577,20 mii lei,
– diferenta de 5.248 mii lei reprezentand excedentul anului 2017.

Art. 2 Se aproba bugetul local rectificat al Municipiului Baia Mare pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, astfel:

– venituri totale 271.365 mii lei,
– cheltuieli totale 275.749 mii lei,
– diferenta de 4.384 mii lei reprezentand excedentul anului 2017.

Art. 3 Se aproba bugetul rectificat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, conform Anexei nr. 3, astfel:

– venituri totale 82.663,20 mii lei,
– cheltuieli totale 83.527,20 mii lei,
– diferenta de 864 mii lei reprezentand excedentul anului 2017.

Art. 4 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public de Asistenta Sociala pe anul 2018 prin majorare cu suma de 2.100 mii lei si se stabileste la suma de 50.474 mii lei.

Art. 5 Se aproba bugetul rectificat al Spitalului de Pneumoftiziologie pe anul 2018 prin diminuare cu suma de 9.358 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli si se stabileste astfel: – 38.238 mii lei pe parte de venituri, – 38.775 mii lei pe parte de cheltuieli, -diferenta de 537 mii lei reprezentand excedentul anului 2017.

Art. 6 Se aproba rectificarea bugetului Serviciului Public Ambient Urban pe anul 2018 prin majorare cu suma de 2.000 mii lei atat pe parte de venituri cat si pe parte de cheltuieli, stabilindu-se la suma de 20.818 mii lei.

Art. 7 Se aproba rectificarea bugetului Clubului Sportiv Minaur pe anul 2018 prin majorare cu suma de 1.125 mii lei atat pe parte de venituri cat si pe parte de cheltuieli, stabilindu-se la suma de 9.255 mii lei.

Art. 8 Se aproba rectificarea bugetului Teatrului Municipal Baia Mare pe anul 2018 prin majorare cu suma de 128 mii lei atat pe parte de venituri cat si pe parte de cheltuieli, stabil indu-se la suma de 5.895, 50 mii lei.

Art. 9 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local conform Anexei nr. 4 si Anexei nr. 5 cu desfasuratorul pozitiei globale “dotari independente”.

Art. 10 Se aproba rectificarea bugetelor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2018.

Art. 11 Se aproba redistribuirea fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii, virari de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol, virari de credite bugetare intre subdiviziuni ale 3 12 ex. / N.M. / 14.09.2018 clasificatiei bugetare in conformitate cu solicitarile primite de la ordonatorii de credite si de la serviciile de specialitate.

Art. 12 Se aproba majorarea cu suma de 794 mii lei a varsamintelor din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare in vederea asigurarii echilibrului bugetar pe cele doua sectiuni.

Art. 13 Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din proiectul de hotarare.

Art. 14 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Baia Mare. Art. 15 Se modifica corespunzator prevederile HCL nr. 493/29.08.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *