Controlul parcarilor publice cu plata din Baia Mare, reglementat de Consiliul Local

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Unul din proiectele de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Baia Mare din data de 30 martie prevede reglementarea activitatii de control in parcarile publice cu plata proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban.

Redam mai jos proiectul de hotarare pe aceasta tema ce urmeaza a fi supus votului alesilor locali.

Art. 1 Se stabilesc urmatoarele obligatii pentru persoanele fizice si juridice, utilizatori ai parcarilor publice cu plata aflate in proprietatea Municipiului Baia Mare:

 1. a) sa parcheze vehiculele/autovehiculele numai in baza unui tichet/ abonament/ mesaj telefonic, valabil pentru parcarea respectiva;
 2. b) sa nu depaseasca timpul conferit de tichet sau mesaj;
 3. c) sa utilizeze abonamentul corespunzator locului in care au parcat;
 4. d) sa afiseze la loc vizibil tichetul sau abonamentul care ii confera dreptul de parcare;
 5. e) sa respecte marcajul rutier de parcare;
 6. f) sa nu blocheze accesul in parcare si sa nu ocupe locurile rezervate;
 7. g) sa nu parcheze vehiculele/autovehiculele pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap;
 8. h) sa nu parcheze vehicule/autovehicule de orice fel cu masa maxima autorizata peste 3,5 t si sa nu depaseasca ca dimensiuni de gabarit marcajul rutier a unui loc de parcare.”
 9. i) sa nu parcheze remorci sau rulote de orice fel care prin constructie nu sunt dotate cu motor cu propulsie proprie

Art. 2 Se instituie un tarif de parcare majorat in cuantum de 50 lei pentru proprietarii/utilizatorii care folosesc parcarile publice cu plata cu incalcarea prevederilor art.1 lit. a-f din prezenta, tarif care va fi achitat in termen de 48 de ore de la data instiintarii afisate de agentul constatator pe parbrizul autovehiculului.

In cazul in care nu se pot obtine datele utilizatorului de la proprietarul/ detinatorul legal, procesul verbal de contraventie va fi intocmit direct pe proprietarul/detinatorul legal al vehiculului/ autovehiculului.

Art. 3 In cazul in care tariful majorat, prevazut la art. 2 din prezenta hotarare, nu se achita in termenul stipulat, nerespectarea obligatiilor stabilite in art. 1 lit. a-f, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 200 lei.

Art. 4 Nerespectarea obligatiilor stabilite in art.1 lit.g, h si i, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

 1. a) incalcarea obligatiei stabilite la art. 1 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei;
 2. b) incalcarea obligatiei stabilite la art. 1 lit. h) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 250 lei.
 3. c) incalcarea obligatiei stabilite la art. 1 lit. i) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 250 lei.

Art. 5 Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se face de catre agentii constatatori din cadrul Directiei Politia Locala Baia Mare, in conformitate cu prevederile O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre alte persoane imputernicite prin dispozitie emisa de primar.

Art. 6 Se stabilesc amplasamentele parcarilor publice cu plata, aflate in proprietatea Municipiului Baia Mare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se insarcineaza Comisia municipala de sistematizare a circulatiei din cadrul Municipiului Baia Mare cu identificarea, semnalizarea si propunerea de noi amplasamente de parcare cu plata, in functie de modificarile dimensiunilor geometrice ale retelelor stradale.

Art. 8 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.24/2013 si HCL nr. 31/2015.

Art. 9 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia Politia Locala Baia Mare.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

1 Comment

 1. 8520

  “In cazul in care nu se pot obtine datele utilizatorului de la proprietarul/ detinatorul legal, procesul verbal de contraventie va fi intocmit direct pe proprietarul/detinatorul legal al vehiculului/ autovehiculului” – SERIOS???

  Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *