Convenție între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie pentru acordarea de servicii sociale persoanelor vârstnice din Baia Mare care necesită asistență

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

În ședința extraordinară din 6 octombrie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat încheierea Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare.

”Ar. 1 Se aprobă încheierea Convenţiei între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie având ca obiect acordarea de servicii sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare, care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament şi care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială, conform anexei 1 ce constituie parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Se aprobă decontarea integrală pentru serviciile sociale rezidenţiale acordate de către Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie, în cuantumul stabilit de autoritatea competentă în coformitate cu standardele minime de cost pentru serviciile sociale, în situaţia în care beneficiarul nu are venit propriu, şi nici aparţinători cu obligaţii de întreţinere a căror venituri pe membru de familie să fie mai mari decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 3 Se aprobă decontarea parţială a serviciilor specifice acordate de către Asociaţia Cămin Rustic Baia Sprie, după următoarea formulă de calcul:

– diferenţa dintre valoarea de 60% din venitul propriu al beneficiarului şi costul total/pachet de servicii/persoană/lună în cuantum stabilit de autoritatea competentă în coformitate cu standardele minime de cost pentru serviciile sociale, în situaţia în care beneficiarul are venit propriu, dar nu are aparţinători cu obligaţii de întreţinere a căror venituri pe membru de familie să fie mai mari decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Potrivit art. 4, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se procedează după cum urmează:

– din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere,
aflate în executare;

– suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere.

De asemenea, categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform proiectului s-a aprobat procedura privind identificarea aparţinătorilor cu obligaţii de întreţinere a persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciilor Asociaţiei Cămin Rustic Baia Sprie, conform anexei 2 ce constituie parte integrantă din prezenta.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole