Crearea unui spital modular în cadrul Spitalului Județean Baia Mare, din nou în atenția consilierilor județeni

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Crearea unui spital modular în cadrul Spitalului Județean Baia Mare revine în atenția consilierilor județeni.

Astfel, pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Județean Maramureș se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Crearea și dotarea unui spital modular în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr.Constantin Opriș” ,Baia Mare;

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, așa cum sunt prezentați în studiul de fezabilitate includ:

  1. Denumire obiectiv de investiții: «Crearea și dotarea unui spital modular în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, Baia Mare»
  2. Valoarea totală a obiectivului de investiții: 26.885.762,81 lei inclusiv T.V.A., respectiv 22.593.077,99 lei fără T.V.A. din care construcții-montaj (C+M) 17.674.415,50 lei inclusiv T.V.A., respectiv 14.852.450 lei fără T.V.A.
  3. Suprafață construcție propusă: 1.726,5 mp
  4. Număr de paturi spital modular: 24 de paturi.
  5. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

”Devizul general al investiției este partea componentă a studiului de fezabilitate și stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții. Devizul general este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli, în cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli fiind înscrise cheltuielile estimate aferente realizării obiectului de investiție”, se arată în referatul proiectului de hotărâre.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2