Curtea de Conturi a identificat prejudicii de 350 de milioane de lei si venituri neincasate de 932 milioane de lei, in 2017

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2

Curtea de Conturi a identificat prejudicii in valoare de 350 de milioane de lei si venituri neincasate de 932 milioane de lei, in urma controalelor efectuate anul trecut privind exercitiul financiar 2017, se arata in “Raportul Public pe anul 2017”, postat pe site-ul institutiei, informeaza AGERPRES.

Autorii raportului arata ca, in cadrul veniturilor suplimentare de 931,54 milioane lei, o pondere importanta, de circa 45%, o reprezinta acele venituri administrate de ANAF care prezinta indicii de risc fiscal si care se vor concretiza in urma inspectiilor fiscale efectuate de institutia specializata.

“Curtea de Conturi a atras atentia asupra acestor riscuri ce s-au conturat din neconcordantele existente intre diferitele declaratii fiscale, informative, ale contribuabililor, neconcordante care nu intotdeauna au fost considerate ca riscuri de catre organul fiscal si care contin indicii privind nedeclararea impozitelor si taxelor cuvenite bugetului de stat”, potrivit sursei citate.

Bugetului de stat, care detine 29,79% din totalul prejudiciilor estimate, i-au fost provocate pierderi, in principal, prin ineficienta utilizarii resurselor umane, materiale sau financiare alocate unui program/proiect/activitate sau ineficienta sistemului de control intern si a procedurilor urmate pentru realizarea programului/proiectului/activitatii auditate, prin angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor fara respectarea prevederilor legale, precum si prin nerespectarea conditiilor legale de acordarea ajutorului social.

Urmatorul buget la care s-au constatat prejudicii este cel al agentilor economici din sectorul public, cu capital de stat sau al UAT-urilor (13,66%), prejudicii produse, in principal, prin efectuarea de cheltuieli pentru activitati care nu au legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de infiintare, efectuarea de plati pentru lucrari neexecutate, supraevaluarea nejustificata a unor cheltuieli.

In anul 2018, Curtea de Conturi a efectuat 1.670 de misiuni de audit financiar, 30 de misiuni de audit al performantei in domenii considerate prioritare la un numar de 104 entitati, 572 de misiuni de audit de conformitate, care au avut ca obiect 38 de teme si a derulat 643 de actiuni de documentare.

Misiunile de audit financiar si actiunile de control asupra modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public pentru exercitiul financiar al anului 2017 s-au efectuat la un numar de 2.522 de entitati. La unele entitati s-au efectuat mai multe tipuri de audit.

Verificarile s-au desfasurat la 1.562 de ordonatori principali de credite, 66 de ordonatori secundari de credite, 536 de ordonatori tertiari de credite, 21 de companii nationale, 24 de societati nationale, 156 de societati comerciale, inclusiv cele de interes local, 74 de regii autonome, inclusiv cele de interes local, 3 institutii bancare, precum si la 80 de alte entitati de tipul asociatiilor si fundatiilor.

In urma valorificarii actelor de audit au fost emise 1.572 de decizii, prin care au fost dispuse 13.437 de masuri, pe care entitatile verificate trebuie sa le implementeze fie pentru inlaturarea deficientelor si neregulilor constatate, fie pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, fie pentru incasarea veniturilor.

Impotriva masurilor dispuse prin decizii, precum si a termenului stabilit pentru implementare, entitatile verificate pot depune contestatii, care sunt examinate si solutionate prin Incheiere de catre Comisiile de solutionare a contestatiilor constituite la nivelul structurilor Curtii de Conturi, iar, in cazul incheierilor emise si respinse de comisii, entitatile verificate pot sesiza instanta de contencios administrativ competenta. In anul 2018 au fost contestate 427 de masuri, reprezentand 3,2% din totalul masurilor dispuse prin deciziile emise.

Cu ocazia verificarilor desfasurate, urmarind obiectivele de audit stabilite, au fost identificate 18.980 de cazuri de abateri, nereguli si/sau erori.

In ceea ce priveste abaterile generatoare de venituri suplimentare, acestea au fost constatate intr-un numar de 3.159 de cazuri, intr-o usoara scadere fata de anul 2016, cand numarul acestora a fost de 3.579 de cazuri.

De asemenea, cele mai frecvente categorii de abateri si nereguli, care au determinat producerea de prejudicii prin cuantumul estimat al acestora, dar si prin perpetuarea lor de la un an la altul, s-au constatat in 3.834 de cazuri, remarcandu-se o scadere fata de anul 2016, cand numarul acestora a fost de 5.765 de cazuri.

Au fost identificate si nereguli financiare care nu au generat venituri suplimentare si nici nu au determinat producerea de prejudicii in exercitiul bugetar verificat, dar, pe termen mediu si lung, daca nu vor fi eliminate, aceste nereguli ar putea conduce la pierderi de patrimoniu, la lipsirea bugetelor publice de unele venituri importante si chiar la comiterea de acte de coruptie, mai arata raportul analizat.

Reclame home 1
Data curenta: ’15/10/2019’

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *