Curtea de Conturi a identificat erori de aproape 83 milioane lei pe fondurile europene 2007-2013

home camp2
home camp2
home camp2

Curtea de Conturi a identificat erori de circa 82,98 milioane lei pe partea de eligibilitate a proiectelor europene, pe cadrul financiar 2007-2013, si incalcari ale normelor pe achizitii cu un impact de peste 20,76 milioane lei, se arata in raportul pe 2015 al institutiei, informeaza AGERPRES.

“Pentru perioada de programare 2007-2013, au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli in valoare de 21,16 miliarde lei, din care Autoritatea de Audit a verificat cheltuieli in suma de 4,352 miliarde lei. Principalele categorii de nereguli identificate au vizat abateri de la normele si dispozitiile privind eligibilitatea, fiind cuantificate erori in suma totala de 82,979 milioane lei, precum si incalcari ale normelor in materie de achizitii cu un impact in cheltuielile auditate, in suma de 20,764 milioane lei”, se arata in document.

La Programul Operational Sectorial Transport, in cadrul auditului de operatiuni, au fost constatate nereguli in domeniul achizitiilor publice, pentru care s-au propus corectii financiare cu impact in cheltuielile auditate in suma de 207.000 lei.

“Neregulile au vizat aspecte precum: stabilirea unor cerinte de calificare care nu au legatura evidenta cu obiectul contractului, impunerea prin documentatia de atribuire a unor cerinte de calificare restrictive si nelegale, neindeplinirea de catre oferta castigatoare a cerintelor de calificare si selectie.

Totodata, au fost constatate si cheltuieli neeligibile in suma de 2,335 milioane lei, reprezentand, spre exemplu, erori de calcul ale avansurilor de materiale, lucrari neexecutate sau cheltuieli pentru care nu au fost prezentate documente justificative”, informeaza Curtea de Conturi.

La Programul Operational Regional, in cadrul auditului de operatiuni, au fost constatate nereguli in domeniul achizitiilor publice pentru care s-au propus corectii financiare cu impact in cheltuielile auditate in suma de 5,997 milioane lei.

Tipologia neregulilor identificate a vizat impunerea de cerinte restrictive, divizarea unui contract de lucrari in doua contracte mai mici, utilizarea unor specificatii tehnice care indica o anumita marca de fabricatie, fara sa fie insotite de mentiunea “sau echivalent”, incalcarea principiilor tratamentului egal si al transparentei, lucrari suplimentare decontate fara desfasurarea unei proceduri legale de achizitie si fara ca aceste lucrari sa fie justificate de cauze imprevizibile sau situatii de urgenta.

Referitor la respectarea conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor, au fost constatate cheltuieli neeligibile in suma de 2.85 milioane lei, pentru nerespectarea conditiilor de acordare a ajutorului de stat, ajustarea eronata a preturilor contractelor de lucrari, achizitionarea de echipamente si materiale neeligibile sau care nu a fost identificate la locatia investitiei.

La Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economic (POSCCE) au fost constatate nereguli tot in domeniul achizitiilor publice pentru care s-au propus corectii financiare cu impact financiar in cheltuielile auditate in suma de 2,759 milioane lei.

“Referitor la respectarea conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor, au fost constatate cheltuieli neeligibile in suma de 13,851 milioane lei, reprezentand nerespectarea criteriilor de eligibilitate referitoare la incadrarea beneficiarului in categoria IMM, nerespectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, achizitionarea de echipamente diferite de cele mentionate in lista activelor corporale ce trebuiau achizitionate prin proiect, decontarea echipamentelor la un pret diferit de cel ofertat initial”, conform Curtii de Conturi.

In ceea ce priveste Programul Operational Asistenta Tehnica, in cadrul auditului de operatiuni, au fost constatate deficiente cu impact financiar in cheltuielile auditate de 788.000 lei, ce reprezinta cheltuieli neeligibile efectuate de beneficiari prin decontarea eronata din POAT a cresterii venitului brut, ca urmare a majorarii salariale acordate personalului care este delegat, detasat sau mutat temporar in alta structura decat cele care puteau beneficia conform legii de aceste majorari salariale.

La Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, au fost constatate nereguli in domeniul achizitiilor pentru care s-au propus corectii financiare cu impact asupra cheltuielilor auditate in suma de 322.000 lei. Referitor la respectarea conditiilor de eligibilitate a cheltuielilor, au fost constatate abateri de 5,918 milioane lei.

Curtea de Conturi a constatat, la Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, nereguli in domeniul achizitiilor publice pentru care s-au propus corectii financiare cu impact in cheltuielile auditate in suma de 1,144 milioane lei.

Totodata, s-a constatat decontarea unor cheltuieli neeligibile in suma de 343.000 lei, reprezentand, cheltuieli cu salariile decontate fara justificarea corespunzatoare a muncii prestate sau efectuate anterior datei de notificare a implicarii expertilor in proiect, precum si plata unor aplicatii IT care la momentul desfasurarii misiunii de audit erau nefunctionale sau erau partial operationale.

Print Friendly, PDF & Email
home camp 1
home camp 1
home camp 1

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *