Decizia Consiliului Județean privind reabilitarea Palatului Administrativ

Consilierii județeni au aprobat zilele trecute proiectul cu titlul ”Reabilitare Palat Administrativ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, Prioritatea 3 „O regiune cu comunităţi prietenoase cu mediul”, Obiectiv specific 2.1 „Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră” , Acțiunea b) Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 171.062.206,87 lei (inclusiv TVA).

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Maramureș, care este de 71.786.206,87 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 67.992.436,95 lei (inclusiv TVA), cât și contribuția de 3,68% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.793.769,92 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului”, arată proiectul adoptat.

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul propriu al județului Maramureș.

Totodată, ”se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Sumele reprezentând cheltuieli pentru asigurarea funcționării, întreținerii și serviciile asociate necesare ale proiectului pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Județul Maramureș”, se mai precizează în proiectul de hotărâre.

Vlad HERMAN

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu