Deficitul bugetar creste la 4,3% din PIB la rectificare

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Deficitul bugetului general consolidat pentru 2019 se va majora la 4,3% din Produsul Intern Brut in urma celei de-a doua rectificari bugetare, iar printre ministerele care vor primi fonduri suplimentare se afla Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Ministerul Finantelor si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, informeaza AGERPRES.

Potrivit proiectului de Ordonanta privind rectificarea bugetului pe anul 2019, publicat marti de Ministerul Finantelor Publice, printre institutiile in cazul carora s-au diminuat creditele bugetare se afla Ministerul Educatiei, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor.

Tinta initiala de deficit bugetar pentru anul in curs era 2,76% din PIB.

“Angajarea la constructia bugetului initial a unor cheltuieli bugetare pe baza unor venituri suplimentare cu un grad ridicat de incertitudine privind incasarea acestora pe parcursul exercitiului bugetar a condus la derapaje fiscale care au determinat majorarea deficitului bugetar pe anul 2019 la 4,3% din PIB, fata de tinta de deficit initiala de 2,76% din PIB. Timpul scurt ramas pana la sfarsitul anului nu face posibila aplicarea de masuri structurale care sa conduca la mentinerea tintei de deficit bugetar in limitele asumate initial”, se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.

Conform sursei citate, din bugetul de stat, creditele bugetare pentru Ministerul Muncii si Justitiei Sociale au fost suplimentate cu 3,98 miliarde de lei per sold, iar din suma totala au fost majorate cu peste 1,97 miliarde de lei transferurile pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat. Potrivit initiatorilor proiectului, cele peste 1,97 miliarde de lei alocate in plus la bugetul de pensii sunt necesare deoarece veniturile curente ale sistemului public de pensii s-au diminuat cu suma 1,42 miliarde de lei, din cauza incasarilor din contributia de asigurari sociale datorate de asigurati. Totodata, cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii se majoreaza, la rectificare, cu 552,3 milioane lei in principal pentru asigurarea platii integrale a drepturilor de pensii pe luna decembrie. De asemenea, vor fi suplimentate fondurile destinate platii drepturilor de asistenta sociala pana la finele anului (pensii, alocatii de stat pentru copii, indemnizatii persoane cu handicap, indemnizatii pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului etc.).

Creditele bugetare pentru Ministerul Sanatatii se majoreaza cu aproape 2,9 miliarde de lei per sold. Transferurile pentru echilibrarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate vor fi suplimentate cu 3,12 miliarde de lei, iar, pe de alta parte, scad cheltuielile bugetare ca urmare a gradului de executie a cheltuielilor, precum si a necesarului estimat a se plati pana la finele anului.

“S-au identificat economii in principal la cheltuielile aferente programelor cu finantare rambursabila (-97 milioane lei), proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-73,5 milioane lei la propunerea ministerului), la alte transferuri (-27,8 milioane lei) si cheltuieli de personal (-28 milioane lei)”, se arata in document.

In ceea ce priveste Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, creditele bugetare urca cu 1,76 miliarde de lei per sold. Astfel, se propune asigurarea suplimentara a sumei de 1,8 miliarde de lei pentru Programul National de Dezvoltare Locala, precum si pentru derularea proiectelor cu finantare externa nerambursabila (+10 milioane lei) si reduceri la alte naturi de cheltuieli in functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului al anumitor proiecte/programe. S-au identificat economii in principal la transferuri intre unitati ale administratiei publice (-45,3 milioane lei) si bunuri si servicii (-1 milion lei).

Pentru Ministerul Finantelor Publice creditele bugetare se majoreaza, pe sold, cu 388,3 milioane lei, la Actiuni Generale, din care: -347 milioane lei Dobanzi, -129,7 milioane lei Subventii – Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale, +650 milioane lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, -50 milioane lei Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate, +15 milioane lei Contributia Romaniei la bugetul UE si +250 milioane lei Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.

Totodata, se propune asigurarea suplimentara a 279 milioane lei pentru plata sumelor din titlurile de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare. S-au identificat economii la proiecte cu finantare externa nerambursabila (-15 milioane lei la propunerea ministerului) si la cheltuieli de capital (-28 milioane lei), precizeaza autorii.

Creditele bugetare pentru Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cresc, pe sold, cu 299 milioane lei pentru a fi asigurate fondurile necesare pentru derularea programelor de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii Start-Up Nation Romania (+300 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1 milion lei).

Pe de alta parte, sunt operatori principali in cazul carora se vor diminua creditele bugetare. Astfel, la Ministerul Educatiei Nationale, scaderea este de 2,08 miliarde de lei, reprezentand in principal economii la proiecte cu finantare externa nerambursabila.

“Ministerul a propus reducerea sumelor alocate proiectelor cu finantare externa nerambursabila”, precizeaza autorii proiectului de rectificare bugetara.

Totodata, pentru invatamantul universitar, prin rectificare se propune majorarea veniturilor proprii si a cheltuielilor din acestea cu suma de 129 milioane lei, pentru cheltuieli de personal si pentru realizarea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile.

La Ministerul Afacerilor Interne reducerea creditelor bugetare este de aproape 1,19 miliarde de lei, per sold. Diminuarea propusa de catre minister este in principal de la proiecte cu finantare externa nerambursabila, avandu-se in vedere gradul de executie a cheltuielilor, precum si necesarul estimat a se plati pana la finele anului.

La Ministerul Transporturilor, diminuarea este de 1,08 miliarde de lei per sold, iar propunerea de scadere a cheltuielilor bugetare a avut in vedere gradul de executie a cheltuielilor, precum si necesarul estimat a se plati pana la finele anului.

“S-au identificat economii in principal la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-1.300 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri catre institutii publice, pentru intretinerea infrastructurii feroviare si intretinerea si dezvoltarea infrastructurii rutiere (-200 milioane lei), proiectele de investitii finantate din fonduri rambursabile (-57,4 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,0 milioane lei), dobanzi (-2,6 milioane lei) si rambursari de credite (-5,0 milioane lei)”, se mai arata in nota de fundamentare.

De asemenea, s-au alocat fonduri pentru decontarea facilitatilor si gratuitatilor de care beneficiaza diferite categorii sociale (185,4 milioane lei) si pentru finalizarea proiectelor ISPA.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale “pierde” credite bugetare de aproape 1,07 miliarde de lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut in vedere executia cheltuielilor pe anul 2019 raportata la prevederile bugetare anuale. S-au identificat economii in principal la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (- 950 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri intre unitati ale administratiei publice (-100 milioane lei), bunuri si servicii (-15 milioane lei), cheltuieli de capital (-2,3 milioane lei) si imprumuturi (-1 milion lei). S-au asigurat fonduri pentru cheltuielile de personal (2,46 milioane lei).

La Ministerul Fondurilor Europene scaderea este de 302,3 milioane lei, propunerea avand, de asemenea, in vedere gradul de executie a cheltuielilor, precum si necesarul estimat a se plati pana la finele anului. S-au identificat economii in principal la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (-302,5 milioane lei la propunerea ministerului), cheltuieli cu bunurile si serviciile (-0,5 milioane lei) si alte transferuri (-0,53 milioane lei). S-au asigurat sume pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti (+1,3 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului are, pe sold, o reducere a creditelor bugetare de 227,5 milioane lei, in urma gradului de executie a cheltuielilor, precum si a necesarului estimat a se plati pana la finele anului. S-au identificat economii, in principal, la rambursari de credite, la dobanzi, la cheltuieli cu bunurile si serviciile, la alte transferuri, la subventii, la cheltuieli de capital si la cheltuieli de personal. In acelasi timp s-au majorat cu 28 milioane lei alocatiile pentru sustinerea cultelor religioase.

In cazul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, diminuarea creditelor bugetare este de 110,9 milioane lei. S-au identificat economii in principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) si la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizatiilor la organismele internationale (+0,2 milioane lei).

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *