DEZBATERE PUBLICĂ – Se schimbă regulile pentru cei care vor locuințe ANL

Reclame home 1
Reclame home 1

Primăria Baia Mare supune consultării publice un proiect de hotărare care face referire la cei care vor o locuință ANL. Este vorba despre proiectul privind modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip ANL aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aprobat prin H.C.L. nr. 144/2020.

„Având în vedere apariția Ordonanței de urgentă nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, care modifică vârsta până la care solicitantul cererii de locuință poate primi o locuință în chirie se impune modificarea art.11 alin.(1) și alin.(2) din regulament care va avea următorul conținut:
“Art.11. (1) Solicitarea de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin A.N.L., se ia in evidenţă pe baza de cerere tip – model – Anexa nr.1, formulata de către titularul cererii de locuință, care trebuie să îndeplinească următoarele criterii de acces, respectiv cererea se depune numai individual si in nume propriu, titularul cererii de locuință trebuie să fie major, în varstă de pană la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste”.

Maramureșenii interesați trebuie să știe că medicii rezidenţi şi medicii specialişti, precum şi cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuinţelor construite prin programele A.N.L. şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

„Titularul cererii de locuinta şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ, soţie, copii şi/sau persoane aflate în întreţinerea acestuia trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate (exceptie cotele parti dintr-o locuinta dobandita in proprietate, in conditiile legii, daca acestea nu depășesc suparafața utilă de 37 m.p. suprafața utila minimal/persoana, prevazuta de legea nr.114/1996) şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea unităţii administrative teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă – excepție situația in care aceasta este insuficientă raportat la membrii familiei (soț și copii)”, precizează Primăria Baia Mare.

Ce e de reținut este că titularul cererii de locuință trebuie să iși desfășoare activitatea profesională pe raza administrativ- teritorială a Municipiului Baia Mare: „Titularul cererii de locuință la împlinirea vârstei de 40 de ani va fi radiat din lista de priorități, cu excepția medicilor rezidenți și medicilor specialiști precum si cadrele didactice calificate”.

„Chiria se stabileşte anual pentru toți chiriașii din blocurile A.N.L., în baza modelului din Anexa nr.16 la Norme Metodologice din 27 septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Chiria se calculează pentru fiecare locuinţă în parte şi se aplică coeficienţii de ponderare pentru fiecare chiriaş. În funcţie de veniturile nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, raportate la salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin H.G., în condiţiile art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003. În acest sens a fost necesară introducerea unor detalii suplimentare privind veniturile care sa iau în considerare”, se mai precizează în raportul de specialitate la acest proiect de hotărare.

Cei care doresc locuințe ANL trebuie să știe că ,,contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinței, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998. După expirarea perioadei
contractuale inițiale, prelungirea contractului de închiriere se face succesiv pe perioade de câte 5 ani, respectiv, locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, se apot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 6 ani consecutivi de la data încheierii primului contract de închiriere către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului şi fără interdicţie de vânzare sau după minimum un an neîntrerupt de la data încheierii primului contract de închiriere, cu condiţia
consemnării interdicţiei de vânzare pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în condiţiile legii”.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole