Din istoria orașului: Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice „Phonix” Baia Mare

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice „Phonix” S.A. a fost înfiinţată în anul 1907 de către industriaşii familiei Weiser (Oscar şi Arthur) în comuna Ferneziu. Ei au primit de la Statul Maghiar o concesiune pe timp de 30 ani având dreptul să valorifice gazele, respectiv fumurile de la topitoarele care conţineau sulf. Capitalul social iniţial a fost de 3 000 000 coroane.

Fabrica a început producţia în anul 1908, producând la început numai acid sulfuric de cameră şi Glower, întrebuinţând acidul la fabricarea superfosfatului, precum şi acid azotic, necesar la fabricarea acidului sulfuric. Ulterior şi-a extins activitatea, valorificând sulfatul de cupru (piatră vânătă), sulfatul de magneziu (sarea amară), sulfatul dublu de aluminiu şi potasiu (piatră acră) galaicanul şi acidul acetic.

În anul 1925, Fabrica de Acid Sulfuric a cumpărat, cu suma de 3 000 000 lei în urma unei licitaţii, Fabrica de Sticlă „Rényi” Baia Mare împreună cu terenul din Baia Mare, pe care s-a început construcţia clădirilor şi instalarea uzinelor fabricii. Începând cu anul 1925, o dată cu achiziţionarea Fabricii de Sticlă „Rényi” Baia Mare, fabrica s-a mutat din Ferneziu în Baia Mare, str. Eliberării nr. 15, având acelaşi sediu până la desfiinţarea ei.

În perioada războiului, 1940-1944, se dă în funcţiune instalaţia de acid sulfuric contact, acid clorsulfonic, bioxid de sulf. De asemenea, s-a amplificat centrala electrică şi s-a construit clădirea biroului central. În toată această perioadă uzina a purtat o serie de denumiri, dintre care cea care a dominat a fost aceea de „Phonix” Fabrică de Acid Sulfuric şi Produse Chimice, funcţionând ca societate pe acţiuni până la 1 aprilie 1941. La 1 aprilie 1941, uzina a fost naţionalizată de Statul Maghiar, purtând denumirea de „Uzinele Chimice ale Statului”. De la 1 februarie 1942 până în 1946 a purtat denumirea de „Uzinele Chimice Metalurgice «Hungaria» Baia Mare”.

În perioada 1946-1948 s-a revenit la denumirea iniţială de „Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice «Phonix»
Baia Mare”. Între 11 iunie 1948 şi 31 decembrie 1949 a funcţionat sub denumirea de „Uzinele «Phonix» naţionalizate – Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice”. În perioada 1 ianuarie 1950 – 1 octombrie 1952, uzina a fost comasată cu Combinatul Metalurgiei Neferoase Baia Mare. La data de 1 octombrie 1952 prin HCM nr. 2255/1952, uzina a devenit independentă cu autonomie gestionară, purtând denumirea de „Întreprinderea Metalurgică Chimică «Phonix» Baia Mare”. La 27 mai 1953 în baza Decretului nr. 222/1953 şi a Deciziei nr. 886/1953, denumirea a fost schimbată în „Uzinele Chimice «Gh. Gheorghiu Dej» Baia Mare”. La 16 iunie 1953, în baza Decretului nr. 258, denumirea s-a schimbat în „Uzinele Metalo-Chimice «Gh. Gheorghiu Dej» Baia Mare”. În baza ord. MPIC nr. 730/10 aprilie 1962, întreprinderea a primit denumirea de „Combinatul Chimico-Metalurgic Baia Mare”, iar în anul 1965, prin Hotărârea din 22 martie al CC PCR a Consiliului de Stat şi a Consiliului de Miniştri, uzina şi-a schimbat din
nou denumirea în „Combinatul Chimico-Metalurgic «Gh. Gheorghiu» Dej Baia Mare”.

În perioada 1970-1973 s-a numit „Uzina Metalurgică de Metale Neferoase Baia Mare”, iar în perioada 1973-1991 „Întreprinderea Metalurgică de Metale Neferoase Baia Mare”. În anul 1991, întreprinderea s-a transformat în societate comercială pe acţiuni cu denumirea de SC „PHOENIX” S.A Baia Mare. În anul 1998, societatea şi-a schimbat din nou denumirea în SC ALLIED DEALS PHOENIX SA Baia Mare, iar din 2001 până în 2003 s-a numit R.B.G. PHOENIX SA Baia Mare.

În anul 2003, societatea şi-a pierdut activele şi a intrat în lichidare în anul 2008, fiind numit lichidator judiciar IZO INSOLV IPURL ZALĂU. Până în anul 1991, obiectul principal de activitate al întreprinderii era producţia chimică
de bază şi extracţia metalurgică neferoasă. Producţia chimică se baza pe acidul sulfuric şi derivatele lui anorganice.
În cadrul întreprinderii îşi desfăşurau activitatea câteva mii de angajaţi, de ex. în anul 1965 lucrau 2700 de salariaţi, dintre care 2250 muncitori şi era singura producătoare pe ţară a unor produse ca: cupru electrolitic, plumb acumulator, laminate de plumb, oxizi de plumb, sulfură de sodiu, sulfat de fier, tiosulfat de sodiu, sulfat de sodiu cristalizat, fozocrezol, pământuri decolorante, precum şi metale preţioase şi rare (seleniu, telur).

Pe lângă întreprindere, funcţiona o creşă cu o capacitate de 25 locuri, un cămin de copii cu 50 de locuri, un cămin de fete sau burlaci cu dormitor comun pentru bărbaţi de 227 locuri şi 12 locuri pentru femei, o cantină cu o capacitate de 1200 mese servite pe zi, terenuri sportive proprii (6 terenuri pentru fotbal, atletism, gimnastică, lupte, popice), un cămin cultural – cinema, teatru; sala de cinema avea o capacitate de 200 locuri. Mai exista un grup centru de documentare M.I.P.Ch. cu un număr de 9093 volume şi o bibliotecă cu un număr de 7500 volume. În afară de
aceasta, în incinta uzinei era o bibliotecă tehnică cu un număr de 941 volume.

La data de 11.07.2012 s-a procedat la preluarea documentelor create de Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice PHONIX Baia Mare şi SC PHOENIX SA Baia Mare, în perioada 1937-2003, în cantitate de 22,45 m.l., respectiv 1040 u.a., în completarea fondului nr. 38 „Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice PHONIX Baia Mare”. Documentele au fost preluate pe baza de inventar.

Documentele preluate reprezintă ordine, hotărâri, decizii pe linie de personal, investiţii şi inovaţii, hotărâri ale Consiliului de Administraţie, state de funcţii, regulament de organizare şi funcţionare, contracte de proiectare şi modernizare a întreprinderii, materialele biroului executiv COM etc.

Având în vedere faptul că SJAN MM mai deţine documente create de Fabrica de Acid Sulfuric şi Produse Chimice „Phoenix” SA din perioada 1908-1980 s-au făcut trimiteri (pentru perioada 1937-1980) atât pe noul inventar, cât şi pe cele existente.

Prelucrarea documentelor a fost efectuată de Mureşan Diana.

Consilier principal, Diana Mureșan

Baia Mare, 11.01.2016 

Text preluat de pe site-ul Direcţiei Judeţene Maramureş a Arhivelor Naţionale 

Foto: Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *