Dronele cu camera foto au fost interzise de Ministerul Transporturilor

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Ministerul Transporturilor a publicat in data de 21 ianuarie, in Monitorul Oficial nr. 50 (partea I), un ordin prin care este interzisa utilizarea dronelor dotate cu camere foto/video, indiferent de dimensiunile acestora, conform hit.ro.

Este evident ca elaborarea unor reglementari pentru aceste aparate era necesara, mai ales pentru prevenirea unor accidente. Vorbim insa despre dronele de mii de euro, de dimensiuni mari. Din pacate, se pare ca Ministerul Transporturilor urmareste mai mult interzicerea fotografierii si filmarii din aer, iar acest lucru se traduce prin Ordinul care pune in aceeasi “oala” toate aparatele de acest tip.

Decizia Ministerului i-a luat prin surprindere pe majoritatea celor care ofera servicii foto video bazate pe drone. Trebuie spus ca momentan Ordinul nu are si norme de aplicare. Acest lucru insemna ca legea exista, insa nu poate fi aplicata din moment ce nu sunt prevazute sanctiuni pentru incalcarea ei. Teoretic, dupa intrarea in vigoare a legii, romanii vor putea folosi doar in spatii deschise, fara constructii cu destinatia de locuinta, drone fara camere foto/video si care au o greutate de sub un kilogram. Pentru celelalte categorii de astfel de aparate, utilizatorii trebuie sa treaca prin binecunoscuta birocratie (omologare, asigurari etc.).

Va prezentam integral Ordinul nr. 8/2014

“Ministerul Transporturilor Ordinul nr. 8/2014 pentru stabilirea conditiilor de operare in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord

In vigoare de la 21.01.2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21.01.2014.

Avand in vedere dezvoltarea continua a industriei aeronautice in ceea ce priveste fabricatia si utilizarea aeronavelor fara pilot la bord, luand in considerare faptul ca pe plan international nu au fost stabilite inca standarde comune de certificare si operare a aeronavelor civile fara pilot la bord, tinand cont de faptul ca la nivelul Uniunii Europene pachetul de reglementari in domeniului aeronavelor civile fara pilot la bord, cu masa maxima la decolare mai mare de 150 kg, urmeaza sa fie finalizat pana in anul 2016, in timp ce aeronavele civile fara pilot la bord, cu masa maxima la decolare mai mica de 150 kg, raman sub incidenta reglementarilor nationale emise de statele membre ale Uniunii Europene, pentru a permite operarea in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord, pana la emiterea pachetului de reglementari europene si nationale specifice care sa acopere atat domeniul certificarii, cat si domeniul operarii acestor aeronave, in temeiul prevederilor art. 4 lit. b.) si f.) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Operarea aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord in spatiul aerian national este permisa numai in zone de spatiu aerian segregat temporar, infiintate, alocate si activate conform reglementarilor aplicabile in vigoare.
Zonele prevazute la alin. (1) se stabilesc in intregime in spatiul aerian de clasa G, iar limita verticala superioara a acestora trebuie sa fie cu cel putin 150 m sub limita minima a spatiului aerian controlat.
Cererea pentru infiintarea zonei prevazute la alin. (1) se transmite de catre operatorul aeronavei Autoritatii Aeronautice Civile Romane cu cel putin 45 de zile inainte de data prevazuta pentru inceperea activitatii. Modelul cererii si informatii privind documentele-suport care trebuie anexate acesteia se publica pe pagina proprie de internet a Autoritatii Aeronautice Civile Romane http://www.caa.ro.
Alocarea si activarea zonelor prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile.

Art. 2.
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a.) operator al aeronavei – persoana fizica sau juridica care efectueaza operatiuni aeriene cu o aeronava civila motorizata fara pilot la bord si care solicita in acest scop infiintarea unei zone de spatiu aerian segregat temporar conform prevederilor prezentului ordin;
b.) spatiu aerian de clasa G – zona delimitata de spatiu aerian in care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian.

Art. 3.
O aeronava civila motorizata fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mare de 150 kg poate fi operata in spatiul aerian national, in conditiile respectarii cerintei prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a.) detine un certificat de inmatriculare;
b.) detine un certificat de tip si un certificat de navigabilitate, conform cu reglementarile europene emise in aplicarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune in domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE;
c.) operatorul aeronavei este certificat, dupa caz, in functie de operatiunile aeriene civile desfasurate, in conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile emise la nivel national sau cu cele emise la nivelul Uniunii Europene;
d.) aeronava este asigurata, conform legii, pentru daune produse tertilor.

Art. 4.
O aeronava civila motorizata fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg poate fi operata in spatiul aerian national, in conditiile respectarii cerintei prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a.) detine un certificat de identificare emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana sau un certificat de inmatriculare ori un document echivalent emis de alt stat;
b.) in cazul in care aeronava are o masa maxima la decolare mai mare de 15 kg, detine un permis de zbor national emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana sau un document de certificare tehnica echivalent emis de alt stat, recunoscut de Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
c.) aeronava este asigurata, dupa caz, conform legii, pentru daune produse tertilor.

Art. 5.
Nicio prevedere a prezentului ordin nu exonereaza operatorul unei aeronave civile motorizate fara pilot la bord de obligatia respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor in spatiul aerian national, precum si a conditiilor in care decolarea si aterizarea aeronavelor civile se pot efectua si de pe/pe alte terenuri sau suprafete de apa decat aerodromurile certificate, cu modificarile si completarile ulterioare, atunci cand efectueaza operatiuni aeriene civile in spatiul aerian national.
Prezentul ordin nu se aplica:
a.) aeromodelelor, asa cum acestea sunt definite si clasificate de catre Federatia Internationala de Aeromodelism si de catre Federatia Romana de Modelism, atunci cand sunt utilizate in cadrul competitiilor, demonstratiilor aeriene sau al altor manifestatii oficiale organizate de Federatia Romana de Modelism;
b.) aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord si cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 1 kg, atat timp cat
– sunt operate intr-o zona deschisa, fara constructii cu destinatia de locuinta;
– sunt operate fara depasirea campului vizual al persoanei care asigura comanda aeronavei de la sol, dar nu mai mult de 150 m distanta pe orizontala si de 100 m distanta pe inaltime fata de aceasta persoana;
– nu au montate pe ele aparatura pentru filmare sau transmisie de date.
Raspunderea pentru eventuale daune provocate ca urmare a operarii aeromodelelor si aeronavelor prevazute la alin. (2) revine in totalitate persoanelor care asigura comanda acestora de la sol.

Art. 6.
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautica Civila Romana publica pe propria pagina de internet, http://www.caa.ro, documentele si informatiile prevazute la art. 1 alin. (3).
Pana la data de 30 iunie 2015, Autoritatea Aeronautica Civila Romana va elabora si va supune aprobarii ministrului transporturilor proiectele reglementarilor aeronautice civile nationale privind operarea in spatiul aerian national a aeronavelor civile motorizate fara pilot la bord si care au masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg.

Art. 7.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Art. 8.
Prezentul ordin se aplica pana la data de 30 ianuarie 2016.

Ministrul transporturilor,
Constantin Matei,
subsecretar de stat”

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *