E NEVOIE – Primăria Baia Mare caută avocați în lupta cu Drusal

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Primăria Baia Mare caută să angajeze apărător care să asigure consultanță juridică/asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare/ale Primarului Municipiului Baia Mare/ale Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în toate fazele procesuale, în litigiile ce derivă din raporturile juridice deduse judecăţii formulate de către SC DRUSAL S.A., împotriva autorităţii publice locale, în dosar nr. 1241/100/2021.

Din raportul de specialitate la acest proiect de hotărare care va fi supus atenției Consiliului Local în data de 21 iulie aflăm că pe rolul Tribunalului Maramureș se află înregistrat dosarul 1241/100/2021, reclamant S.C. DRUSAL S.A., Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare/Primarul Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, având ca obiect obligarea la emitere act administrativ privind recunoaşterea unui drept şi plata despăgubirilor pentru prejudiciul creat.

„Citaţia emisă la data de 25 iunie 2021, de către Tribunalul Maramureş, în dosar nr. 1241/100/2021, înregistrată la sediul Municipiului Baia Mare cu nr. 27904/29.06.2021, prin care ni se comunică că în termen de 25 de zile de la primirea prezentei comunicări, avem obliţatia de a depune întâmpinare. În litigiile anterioare, având ca părţi S.C. DRUSAL S.A. şi Municipiul Baia Mare, interesele autorităţii publice locale au fost reprezentate în faţa instanţelor de judecată de către avocaţi, fiind adoptate în acest sens hotărâri de consiliu local. Prezentul litigiu având ca obiect obligarea la emitere act administrativ privind recunoaşterea unui drept şi plata despăgubirilor pentru prejudiciul creat.

Luând în considerare complexitatea cauzei și raportat la obiectul cauzei obligarea la emitere act administrativ privind recunoaşterea unui drept şi plata despăgubirilor pentru prejudiciul crea, faptul că sunt necesare cunoștințe de specialiate în domeniul financiar fiscal şi contabil, a prevederilor Codului Fiscal și a Normelor de punere în aplicare a acestora, volumul mare de cauze în care consilierii juridici reprezintă și susțin interesele instituției în fața instanțelor de judecată, activitățile juridice în care sunt angrenați aceștia (lucrările comisiilor de specialitate constituite prin dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare, comisie de expropriere, comisie de concurs, comisii de licitatie etc,deficitul de personal din cadrul serviciului (două posturi fiind suspendate), precum și faptul că reclamantul are angajat ca apărător o Societate civilă de Avocaţi, opinăm că este oportună şi necesară asigurarea unei apărări echivalente din acest punct de vedere, astfel că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale mai sus menționate putând fi supus analizei și dezbaterii Consiliului Local Baia Mare”, se arată în raportul de specialitate la proiectul mai sus amintit.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

1 Comment

  1. Maria

    Primaria B.M.sa asigure avocati si pt.cabinetele medicale pe care le-au obligat sa plateasca gunoiul la primarie desi aveau contracte cu Drusalul !Bătaie de joc fată de contribuabilul care plătește taxe și impozite majorate !

    Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame home 2
Reclame home 2
Reclame home 2