„Europa în regiunea mea”: mobilitate urbană și alte facilități pentru comunitate, create la Beclean cu bani europeni

Reclame home 1
Reclame home 1

Mobilitate urbană asigurată prin transport ecologic, una dintre cele mai moderne grădinițe din România și o stațiune balneară renovată în beneficiul comunității locale reprezintă doar câteva dintre proiectele finalizate sau aflate în fază de derulare în Beclean, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

 Dezvoltate cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, aceste proiecte sunt aduse la cunoștința cetățenilor din întreaga regiune de Nord-Vest a României, în perioada 25 octombrie – 25 noiembrie 2021, prin campania de informare intitulată „Europa în regiunea mea”, o inițiativă a Uniunii Europene.

 Derulată sub sloganul „Servus, Beclean!”, campania face cunoscute câteva proiecte reprezentative, cu impact pozitiv asupra vieții locuitorilor orașului, care au fost implementate în Beclean, prin Programul Operațional Regional. Realizate cu finanțare europeană, proiectele vor contribui pe termen lung la dezvoltarea sustenabilă a zonei, prin oferta crescută pe piața muncii, alternativă la migrația către orașele mari și crearea de oportunități acasă, pentru tinerii plecați în străinătate. Alte beneficii majore pentru comunitatea locală constau în reducerea poluării și creșterea măsurilor de protecție pentru mediu, crearea de facilități moderne pentru copiii educați în grădinițe și diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber.

 Campania „Europa în regiunea mea” este centrată pe următoarele proiecte:  

 Mobilitatea urbană prin transportul local ecologic

Beclean este primul oraș din județul Bistrița-Năsăud dotat cu o rețea de autobuze electrice, localitatea neavând în trecut un sistem de transport public local. Noua companie de transport a creat, în mod direct, peste 50 de noi locuri de muncă. În același timp a contribuit și indirect la crearea altor oportunități de lucru la nivel local, precum și la dezvoltarea unor activități economice complementare. Proiectul de mobilitate urbană a avut ca rezultat construirea a 51 de stații de autobuz, o rețea care leagă acum toate cartierele orașului. Unul dintre noile trasee asigură accesul locuitorilor din Beclean către stațiunea balneară Băile Figa, complet modernizată prin programul de finanțare europeană. În plus, la Beclean se află în lucru o rețea de piste de biciclete cu o lungime de 15 km, care traversează atât orașul, cât și pădurea din vecinătate, o parte din proiect fiind deja finalizată.

 Băile Figa, primul proiect cu finanțare europeană al orașului

Acest proiect deja încheiat a permis valorificarea unei prețioase resurse de apă sărată cu efecte terapeutice. Zona abandonată a devenit, datorită  investițiilor asigurate din fonduri europene, un loc în care s-au înființat sute de noi locuri de muncă. Proiectul plasează orașul pe harta destinațiilor balneare, contribuind atât la dezvoltarea sectorului privat, cât și a infrastructurii de turism din zonă. Complexul poate găzdui zilnic 10.000 de persoane. Localnicii se bucură de parcul acvatic creat pentru ei și aleg acest loc pentru a petrece sfârșitul de săptămână, zilele libere sau vacanța, pe timpul verii, alături de familie și prieteni. Băile Figa a fost primul proiect derulat cu finanțare europeană la Beclean, iar beneficiile pe care le-a adus au deschis drumul pentru celelalte proiecte dedicate comunității.

 Grădinița Albă ca Zăpada, model de urmat pentru instituțiile educaționale din România

Inspirată de o faimoasă grădiniță din Fuji, Japonia, „Albă ca Zăpada” este una din cele mai dotate și mai moderne grădinițe din România, un reper și o mândrie pentru oraș și pentru locuitorii săi. Acest proiect, gândit în beneficiul tinerelor familii din Beclean, și-a propus să devină un model pentru inițiative similare în curs de demarare sau aflate deja în dezvoltare în alte zone din România. Grădinița ”Albă ca Zăpada” oferă spațiu de învățare și de joacă pentru 200 de copii din Beclean, punând la dispoziția celor mici o infrastructură educațională de ultimă generație, echipamente didactice inteligente și cu aplicabilitate practică, precum și amenajări exterioare cu un nivel de confort ridicat și de maximă siguranță. 

 Toate aceste proiecte au ca obiectiv prioritar dezvoltarea urbană durabilă, ca parte a planurilor de dezvoltare regională, vizând atât probleme de mediu, de climă, cât și provocările demografice și sociale care afectează zona.

 Campania „Europa în regiunea mea” este derulată în regiunea de Nord-Vest a României prin canale mass-media și de social media, afișaj exterior și alte instrumente specifice de promovare.

 „Europa în regiunea mea” este o inițiativă menită să aducă în prim-plan acțiunile Uniunii Europene (UE), derulate în cadrul unor regiuni ale țărilor membre. Regiunile partenere din țările Uniunii și rezultatele proiectelor finanțate de UE sunt instrumente și oportunități de dialog cu cetățenii, acestea ilustrează prin exemple concrete eforturile de cofinanțare oferite de către Uniune în beneficiul comunității.

 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns?r=RO01

Informații despre finanțarea asigurată de Uniunea Europeană:

Proiectul de mobilitate urbană și transport ecologic: valoarea investiției nerambursabile: 37.773.831,68 lei; Valoare totală: 47.763.328,7 lei.

Proiectul Băile Figa: valoarea investiției nerambursabile: 1.195.288 lei; Valoare totală: 3.160.733,78 lei.

Proiectul grădinița „Albă ca Zăpada”: valoarea investiției nerambursabile: 5.366.864,54 lei; Valoare totală: 6.426.377,06 lei.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Petruța Petcu, Senior Media Relations Director, BDR Associates

Petruta.petcu@bdr.ro

Anexa Proiecte selectate pentru campania Europa in regiunea mea_25.10.2021

Informațiile cuprinse în comunicatul de presă se axează pe investițiile realizate pe parcursul a trei exerciții financiare distincte ale Uniunii Europene, materializate prin Programul de asistenţă pentru reconstrucţia economică (PHARE 2005), Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Regional 2014-2020.

În continuare regăsiți fișele proiectelor ce au condus la obținerea rezultatelor descrise pe parcursul comunicatului de presă. Proiectele sunt ordonate în ordinea cronologică a implementării lor.

Finanțare prin Programul de Asistenţă pentru Reconstrucţia Economică (PHARE 2005)

 • „Creşterea valorii potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea Nord-Vest”

Proiectul a avut la bază un parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj şi Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest.

Bugetul total a fost de 4,2 milioane de euro, din care 1,8 milioane euro pentru Băile din Figa.

Finanțarea europeană din cadrul proiectului a fost asigurată prin fonduri din Programul de asistenţă pentru reconstrucţia economică, Phare 2005, completate cu o sumă substanțială și din bugetul local al UAT Beclean.

Prin acest proiect a fost înființată stațiunea Băile Figa și s-au derulat primele lucrări de amenajare ale ștrandului în paralel cu cele incluse în proiectele de modernizare ale băilor de la Cojocna si Dej.

Finanțare prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013

https://www.nord-vest.ro/regio-2007-2013/

 • Extindere parc balnear Băile Figa cu Mini Aqua Land

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  ORAȘUL  BECLEAN

Localizarea proiectului:  BECLEAN – FIGA

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară: 5

Domeniul Major de Intervenţie: 5.2

Cod SMIS: 14765

Valoare totală a proiectului (RON)Valoare eligibilă (RON)
Total eligibildin care:
FEDR

Fondul European de dezvoltare regională

Buget naţionalContribuţie beneficiar
3.160.733,782.390.576,721.195.288,3601.195.288,36

Obiectivele specifice ale proiectului finanţat:

 • diversificarea serviciilor turistice în vederea creșterii numărului de turiști la Băile Figa Beclean;
 • extinderea structurii de agrement Parcul Balnear de la Băile Figa prin construcția unui Mini Aqua Land (complex pentru agrement alcătuit din piscină și tobogan);
 • construcția în incinta parcului balnear a unui parc acvatic format dintr-o piscină pentru înot cu facilități de hidromasaj, o piscină cu trei tobogane și o saună;
 • creșterea ofertei turistice cu noi servicii pentru favorizarea creșterii numărului de turiști români și străini, cu efect asupra dezvoltării turismului în regiune, a creșterii economice și a numărului de locuri de muncă.

Grupul ţintă al proiectului finanţat:

Beneficiarii parcului balnear sunt locuitorii orașului, ai județului, dar și alți turiști români și străini care vor fi principalii utilizatori ai infrastructurii de agrement.

Finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

https://www.inforegio.ro/ro/

https://www.nord-vest.ro/regio-2014-2020/

 • Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit Albă ca Zăpada, loc. Beclean” implementat de UAT Oraș Beclean.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de Investiţii 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.365.913,68 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 5.366.864,54 lei (85,%), iar contribuția acordată de Guvernul României a fost de 820.814,57 lei (13%).

Lucrările de reabilitare și modernizare au vizat amenajarea unei suprafețe de 1327 mp, din care aria construită cu locuri de joacă este de 1017 mp. Grădinița beneficiază de 350 mp de spații verzi și șapte locuri de joacă dotate cu echipamente și materiale didactice moderne.

Impactul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale, creșterea nivelului de confort și siguranță precum și dublarea numărului total de participanți la procesul educațional.

Sursa de inspirație pentru realizarea acestui proiect a fost o grădiniță din Fuji, Japonia, ce a fost prezentată ca model de bune practici în cadrul World Innovation Summit for Education.

Cod SMISValoare totală(lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
1243676,426,377.066,313,958.285,366,864.54820,814.57126,279.17112,418.78
 • ”Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean”, SMIS 118071

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea calităţii vieţii în orașul Beclean, prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane a locuitorilor, în acord cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul va conduce la reducerea emisiilor de carbon în zona urbană a orașului Beclean cu peste 4%.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează reducerea utilizării autoturismelor prin creșterea numărului de utilizatori ai sistemelor de transport electric și nemotorizat odată cu dezvoltarea și înfiinţarea infrastructurii necesare. Un alt obiectiv vizează creșterea utilizării transportului electric și nepoluant prin modernizarea condiţiilor de rulare, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă și asigurarea unui management al traficului în vederea reducerii timpilor de deplasare.

Cod SMISValoare totală (lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
11807125,380,550.9322,065,139.6718,755,368.742,868,468.10441,302.833,315,411.26
 • ”Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea”, SMIS 126271

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții în orașul Beclean prin dezvoltarea mobilității urbane a locuitorilor în acord cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă revizuit. Proiectul presupune reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public, amenajarea de trasee pentru transportul în comun, reabilitarea trotuarelor, amenajarea pistelor de biciclete pe străzile modernizate, dar și piste de biciclete independente, extinderea zonei pietonale și intermodale, achiziția de autobuze și a 50 de biciclete, dezvoltarea sistemelor de e-ticketing pentru transportul în comun și a unor stații pentru biciclete.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • reducerea emisiilor de CO2;
 • reducerea utilizării autoturismelor pentru deplasările în interiorul localității;
 • extinderea transportului public nepoluant în orașul Beclean;
 • creșterea numărului de utilizatori pentru mijloacele de transport electrice și nemotorizate prin dezvoltarea infrastructurii necesare acestora.

 

Cod SMISValoare totală (lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
12627122,382,777.8422,374,662.2819,018,462.942,908,706.08447,493.268,115.56

 

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole