Finalizarea proiectului: „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CONSTRUCȚII – DEMOLĂRI R.I. SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE”

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Societatea SC CONSTRUCȚII-DEMOLĂRI RI SRL, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului: „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CONSTRUCȚII – DEMOLĂRI R.I. SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE”, COD MySMIS 107850.

Proiectul are o valoare totală de 1.081.228,04 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FRDR este de 614.611,46 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 108.460,84 lei și a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 20142020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 39 de luni, începand cu data de 03.01.2016 până la 28.03.2019.

Obiectivul general al proiectului răspunde obiectivului general al Priorității de investiții 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” de consolidare pe piața demolărilor a pozitiei societății.

Atingerea acestui obiectiv a dus la realizarea obiectivului general al Programului Operațional Regional 2014-2020 si anume, creșterea competitivității economice a SC CONSTRUCȚII-DEMOLĂRI RI SRL și îmbunatățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurii și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Ca urmare a implementării proiectului, finanțat cu sprijin POR, SC CONSTRUCȚII-DEMOLĂRI RI SRL și-a crescut nivelului de tehnologizare a intreprinderii prin achiziția unor echipamente noi: un excavator cu șenile și un ciocan hidraulic, fapt ce a generat diversificarea activității intreprinderii prin introducerea de lucrări noi, respectiv lucrări de demolare. De asemenea, proiectul a avut și un impact social direct pentru persoanele care au fost angajate pe cele 5 locuri de muncă nou create.

Date de contact beneficiar: Oraș Șomcuta Mare, Str. Mocirii nr. 10A, județul Maramureș, cod poștal 437335, România

Persoana Contact: Administrator Ioana Mihaela Marincaș, 0749010919, email: irm0788@yahoo.com

SC CONSTRUCȚII – DEMOLĂRI R.I. SRL

Versiunea PDF

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *