FORMULARE – Maramureșenii preferă să-și trateze problemele de sănătate în Austria, Germania și Italia

Reclame home 1
Reclame home 1
Reclame home 1

Principalele țări în care ajung să se trateze maramureșenii peste hotare în baza formularelor europene și a cardului european sunt Austria, Germania, Italia, Franța, Spania și Ungaria. Oficialii Casei de Asigurări de Sănătate Maeamureș spun că sumele rambursate către aceste țări reprezintă 80% din total decontări externe. Mai mult decât atât, sumele decontate pentru serviciile medicale în baza formularelor europene au crescut în primele 9 luni ale anului 2021 cu 11% față de aceeași perioadă a anului 2020.

„În vederea acordării tratamentelor medicale planificate în state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în conformitate cu dispozițiile Regulamentelor CE nr. 883/2004 si 987/2009, CAS Maramures a eliberat în primele trei trimestre ale anilor 2019,2020 și 2021, 27 documente portabile S2, respectiv în 2019 13 documente portabile S2, din care 8 pentru adulți si 5 pentru copii, respectiv 7 pentru clinici din Germania, 5 pentru Austria si 1 pentru Elveția, în 2020 au fost 6 documente portabile S2, din care 3 pentru adulti și 3 pentru copii, respectiv 2 pentru clinici din Germania, 2 pentru Austria,1 pentruElvetia si 1 pentru Belgia, iar în 2021 au fost 8 documente portabile S2, din care 2 pentru adulți și 6 pentru copii, toate 8 pentru clinici din Germania. Cele mai solicitate formulare sunt S1.Acestea se eliberează pensionarilor aflați în evidența CAS MM care si-au stabilit reședinta in alt stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiana, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și le deschide acestora dreptul la prestații in natură pentru caz de boala, conform sistemului de asigurari din statul respectiv, rambursarea costurilor realizandu-se din FNUASS.

În cazul copiilor, pe langă tratamentul planificat, situație prezentata anterior, înregistrăm solicitari din partea părinților în vederea închiderii categoriei de asigurat in Romania, pentru asigurarea în alte state UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Pandemia de coronavirus nu a afectat posibilitatea de adresare a cetățenilor către CAS MM în vederea obținerii formularelor europene sau a documentelor portabile, întrucât aceștia au avut posibilitatea de a le solicita si prin e-mail, cu excepția documentelor portabile S2 pentru care documentația se depune obligatoriu în original. De curând casele de asigurări de sănătate din Romania, alaturi de toate celelalte institutii de asigurări sociale de sănătate din statele membre UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, au inceput să utilizeze o aplicație electronică EESSI-RINA, prin care, în format electronic se comunică informații și documente referitoare la persoanele aflate în evidența acestor institutii. Avantajul utilizării acestei aplicații constă în comunicarea directă, sigură și confidentială între instituțiile competente din țările membre, fără a mai fi necesară implicarea cetățenilor pentru depunerea cererilor și a altor inscrisuri, după caz”, precizează CAS Maramureș.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole