GRAV! Drepturile elevilor, încălcate flagrant, la CSS 2 Baia Mare. A fost sesizat adjunctul ISJ Maramureș

Reclame home 1
Reclame home 1

Drepturile elevilor sunt călcate în picioare de conducerea Clubului Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare. Cel puțin asta reiese din sesizarea adresată adjunctului Inspectoratului Școlar Județean Maramureș de către unul din reprezentanții Consiliului Local Baia Mare, desemnat a face parte din consiliul de administrație al respectivei instituții de învățământ. În adresa trimisă inspectorului general adjunct Ioan Muntean, responsabil cu coordonarea domeniului management, în cadrul ISJ Maramureș, se regăsesc enumerate mai multe acte normative încălcate de managerul Alina Trifoi, printre care și câteva paragrafe de lege privind dreptul elevilor de a a-și desemna reprezentant în forurile decizionale ale școlii. Reproducem conținutul sesizării. 

”Către Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în atenția inspectorului general adjunct,

Stimate domnule Ioan Muntean, având în vedere calitatea de coordonator domeniul management pe care o dețineți în cadrul ISJ Maramureș, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte legate de activitatea conducerii Clubului Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare, față de care vă solicit să luați măsurile ce se impun, în vederea respectării cadrului legal privind funcționarea respectivei instituții.

Pentru data de 20.12.2022, managerul Alina Trifoi a convocat consiliul de administrație al clubului, cu încălcarea mai multor dispoziții legale. În fapt, Alina Trifoi nici nu poate face o astfel de convocare, din moment ce deține calitatea de manager în afara legii. Dar asupra acestui aspect voi reveni în cele ce urmează.

Așa cum prevede Legea Educației Naționale (nr. 1/2011), la art. 42, al. 7, cluburile sportive sunt echivalentul liceelor: ”Unitățile de învățământ cu program sportiv suplimentar, denumite cluburi sportive școlare, se constituie ca unități de învățământ de nivel liceal, independente sau afiliate pe lângă alte unități de învățământ de același nivel”.

Într-o astfel de instituție, conducerea este asigurată de director și consiliul de administrație. Din consiliul de administrație fac parte și reprezentanți ai părinților și elevilor. În cazul CSS 2 Baia Mare, vorbim de doi astfel de reprezentanți, din totalul de 9 membri ai consiliului de administrație. Conform legii, elevii au un reprezentant, din cota părinților. Însă în consiliul de administrație al CSS 2 nu există niciun reprezentant al elevilor, încălcându-se flagrant legislația, interesul superior al elevilor fiind astfel grav afectat, dreptul democratic al acestora de a lua parte la luarea deciziilor în școală fiind călcat pur și simplu în picioare. Vă aduc și argumentele legale în acest sens.

”În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de nivel profesional, liceal, postliceal, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani”, art. 19, al 3, Ordinul nr. 4183, din 4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Dreptul elevilor de a lua parte la gestionarea problemelor școlii în care învață este ocrotit și de Legea Educației Naționale. ”În cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților” – art. 96, lit. b. ”În consiliile de administrație ale unităților școlare, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit 18 ani” – art. 96, lit. d.

În concluzie, pentru ședința din data de 20.12.2022, au fost convocați doi părinți, deși legea amintită anterior precizează că din cota rezervată părinților, în număr de două persoane, un loc aparține elevilor, iar un loc părinților. Ne întrebăm care din cele două persoane este membru al consiliului de administrație, ca reprezentant al părinților și care nu este (acesta din urmă fiind convocat fără niciun drept). De altfel, nici desemnarea reprezentantului părinților în consiliul de administrație nu a respectat procedura legală. În cadrul ședinței din 19.09.2022, la care au luat parte reprezentanți ai părinților sportivilor înscriși la CSS 2, au fost votații doi părinți pentru a face parte din consiliul de administrație al clubului, în loc de unul. În mod evident, respectiva procedură este supusă nulității.

Aminteam anterior de faptul că Alina Trifoi nu poate deține calitatea de director al clubului. Vă supun atenției argumentele legale în acest sens.

Conform Ordinului nr. 5.570 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, art. 12, al.1, ”Consiliul profesoral al clubului sportiv şcolar independent este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ”.

De unde deducem că toți profesorii cu norma de bază în unitatea de învățământ respectivă formează consiliul profesoral și niciun alt profesor, cu norma de bază în altă unitate școlară, nu poate face parte din respectivul consiliu. Pe cale de consecință, Alina Trifoi, informatician, nu poate face parte din consiliul profesoral, ea având norma de predare la Liceul ”Bogdan Vodă” din Vișeu.

Pe de altă parte, legea îl obligă pe directorul unei unități școlare să conducă respectivul consiliu profesoral, în calitate de președinte. Conform Ordinul nr. 5079/2016, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, art. 57, al. 1, ”Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire practică dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul”.

Calitatea de președinte al consiliului profesoral îi este conferită directorului și de fișa de încadrare în unitatea de învățământ. Conform Ordinul nr. 4.597 din 6 august 2021, privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, FIȘA-CADRU A POSTULUI, DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT P5. ”Este președintele consiliului profesoral și al consiliului de administrație, în fața cărora prezintă rapoarte anuale”.

În concluzie, pentru că nu are normă de predare la CSS2, așa cum prevede legea, directorul Alina Trifoi nu poate face parte din consiliul profesoral. Pentru că nu face parte din consiliul profesoral, nu poate nici conduce respectiva entitate. Deci nu poate fi nici directorul instituției. Cele trei calități trebuie îndeplinite simultan: să aibă normă de predare la CSS2 (nu are, fiind informatician, iar la club nu există decât catedre de sport), să fie președintele consiliului profesoral și să fie directorul clubului.

De altfel, așa cum menționam în anterioara sesizare, este absurd să ne imaginăm faptul că Alina Trifoi propune pe ordinea de zi adoptarea unor documente ce trebuia supuse analizei încă înainte de începerea anului școlar. Este evident faptul că un consiliu de administrație responsabil NU poate vota azi, după trei luni și jumătate de școală, ”Aprobarea regulamentului intern pentru anul școlar 2022-2023; Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru anul școlar 2022-2023; Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2022-2023. Aprobarea codului de etică pentru anul școlar 2022-2023; Aprobarea fișă post pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic an școlar 2022-2023; Aprobare orar pentru personalul didactic; Aprobare organigramă unitate”.

Vă întreb, domnule inspector general adjunct și responsabil cu coordonarea domeniului management, cum a funcționat până acum clubul fără organigramă, fără orar, fără plan managerial. În afara legii? Aștept un răspuns punctual.

Așadar, domnule Ioan Muntean, având în vedere gravele încălcări ale legii, așa cum reiese foarte limpede din simpla lecturare a acesteia, vă solicit să puneți în vedere conducerii Clubului Sportiv Școlar Nr. 2 Baia Mare respectarea actelor normative în vigoare, printr-o emiterea unei decizii de constituire a noului CA, și abia apoi convocarea consiliului de administrație al instituției. Știți foarte bine că Alina Trifoi nu este la prima abatere, iar faptul că persistă în a sfida legea, deși în nenumărate rânduri i s-a pus în vedere să respecte prevederile acesteia, oare nu ne indică un abuz în serviciu?”

ZiarMM

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

5 Comments

 1. Profu’

  Cine e dom’le nenea ăsta, reprezentantul din partea CL în CA-ul CSS 2, care nu-și dă seama că scrie degeaba în presa locală și la ISJMM?
  Să facă dom’le sesizare la minister, dacă e mai inteligent și mai bun decât domnița director Alinuța Trifoi!

  Reply
 2. Angela

  Asta-i domnita, intr-adevar, prietena cu cealalta anonima , tanti Hendea de la Sincai. Si aia facuta peste noapte secretara. Doua j…, doua nulitati!

  Reply
 3. Liliana M

  Toată vina pentru dezastrul din învățământ în Maramureș o poarta Costin Hentea Minodora șiș comisia de examinare a directorilor. La liceele vocaționale pui profesori de specialitate nu ….care da mai mulți bani. Această directoare a fost pusă cu un scop să distrugă sportul și dreptul elevilor care doresc sa facă sport de performanta, dar nu este singurul caz care au același scop.ISJ MARAMUREȘ nu face nimic pentru rezolvarea problemelor întrucât ar trebui sa cadă multe capete, toată mafia din păcate. D-le Inspector General ai dorit funcția sa ai la dosar și să te plinbi în liniște ia lasă întâlnirile de taină și îndreaptă lucrurile începând cu instituția în care vremelnic muncești, terminând cu școlile din județ.

  Reply
 4. PENTRU Mioara

  Cum cine o tine pe asta in brațe , coaliția . Fostă psd -ista , actualmente pnl – ista , o damă fară scrupule . Cum vă explicați că îi convine să stea în Baia Mare și să fie ” vedetă” de presă locală ? Pentru ” vaca de muls ” de la CSS .

  Reply

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole