Guvernul a aprobat infiintarea Complexului Sportiv National ”Lascar Pana”

Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general
Reclame home general

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 10 octombrie, infiintarea Complexului Sportiv National ”Lascar Pana”, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul in municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 14A, judetul Maramures.

Conform Hotararii, obiectul de activitate al Complexului Sportiv National ”Lascar Pana” il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Complexului Sportiv National ”Lascar Pana” se asigura din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat acordate in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati, aprobata prin Legea nr. 59/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Salarizarea personalului Complexului Sportiv National ”Lascar Pana” se face avand in vedere modul de organizare, subordonare si finantare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

La data intrarii in vigoare, bunurile prevazute in anexa nr. 4 la prezenta hotarare aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures trec in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Complexul Sportiv National ”Lascar Pana”.

Bunurile prevazute in anexa nr. 4 se transmit in termen de 30 de zile, prin protocol de predarepreluare, incheiat pe baza de bilant contabil, cu activul si pasivul existente la data predarii. Odata cu transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea acestora.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari personalul contractual existent in cadrul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Maramures, cu atributii in administrarea imobilelor care se transmit va fi preluat de catre Complexul Sportiv National ”Lascar Pana”, beneficiind de toate drepturile conferite de reglementarile legale in vigoare.

Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Complexului Sportiv National ”Lascar Pana” se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului, se mai arata in proiect.

Vlad HERMAN

Print Friendly, PDF & Email
Reclame home 3
Reclame home 3

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *