ÎN 2023 – Cați bani primesc cei care cultivă roșii în acest an

Reclame home 1
Reclame home 1

În Monitorul Oficial nr.1273/29.12.2022 a fost publicată H.G.nr.1569 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul în curs. În Maramureș zona în care găsești roșii în cadrul acestui program este Nănești, de unde vara poți cumpăra roșii de bună calitate.

Direcția pentru Agricultură Maramureș precizează că pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de tomate în spaţii protejate, beneficiarii (producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, producători agricoli societăţi agricole, producători agricoli persoane juridice) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: să solicite ajutorul de minimis, să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate, să marcheze suprafaţa prevăzută în lege, la loc vizibil, cu o placă-indicator, să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii.

O altă condiție obligatorie este să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ, să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare, să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. Cu precizarea că valorificarea producţiei se face până la data de 30 iunie 2023 inclusiv.

„Dovada obţinerii producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate, o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. Beneficiarii care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ Maramureș o cerere, până la data de 1 aprilie 2023 inclusiv, însoţită de copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit, copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023, împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, dovadă cont activ bancă/trezorerie, adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză”, precizează Direcția pentru Agricultură Maramureș.

Maramureșenii ar trebui să știe că cererea poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant. Cuantumul ajutorului de minimis va fi în valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar.

Dragoș HOJDA

Print Friendly, PDF & Email
Reordonat – Reclame home 2

Related posts

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole
Reclame sfarsit articole